Vật lý Lớp 6 - Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

1. Hoạt động 1(chung): Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác

dụng:

- Đọc SGK để thu thập thông tin

- Trả lời các câu hỏi C1 và C2

2. Hoạt động 2:Nghiên cứu những kết quả tác dụng của lực:

- Làm thí nghiệm C3 và C6 (Chú ý: C3 lặp lại theo H6.1 và trả lời lại C1 ở

bài 6)

- Điền vào chỗ trống C7 a,d

- Thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến và trả lời C8

3. Hoạt động 3:Báo cáo kết quả

Nhóm cử đại diện báo cáo kết quả và lắng nghe

pdf7 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 10225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vật lý Lớp 6 - Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 1 Môn:Vật lý Lớp 6 Bài 7:Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:  Nêu được một số thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó.  Nêu được một số thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đó. II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 1 xe lăn + 1 máng nghiêng + 1 lò xo + 1 lò xo lá tròn + 1 hòn bi + 1 sợi dây III. TỔ CHỨC LỚP: Nhóm Công việc Công cụ 1 Làm thí nghiệm + 1 máng nghiêng, xe lăn + 1 lò xo + 1 lò xo lá tròn + SGK +1 hòn bi 2 Nt Nt 3 Máy tính File: Lực và khối lượng + SGK (trong máy) IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: CÁC HOẠT ĐỘNG THỜ I GIA N CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN HỌC SINH 3’  Tổ chức tình huống học tập  Tìm cách cho học sinh tiếp cận với mục tiêu của bàI học: muốn biết có lực tác dụng hay không thì phải nhìn vào kết quả tác dụng của lực  Ôn lại bài cũ (kiểm tra miệng)  Hợp tác cùng giáo viên 25’  Làm việc theo nhóm  Phân nhóm học tập  Giao việc cho nhóm trưởng  Làm việc tích cực dưới sự chỉ đạo của giáo viên và nhóm trưởng 9’  Báo cáo kết  Làm trọng tài, dẫn dắt  Lắng nghe bạn Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 2 quả học sinh để học sinh tự rút ra được kết luận đúng trình bày, đóng góp ý kiến khi cần 8’  Vận dụng  Hướng dẫn (khi cần)  Làm câu hỏi C9, C10 và bài tập trắc nghiệm Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 3 NHÓM 1: LÀM THÍ NGHIỆM 1. Nhiệm vụ: Nêu được thí dụ về lực tác dụng lên 1 vật làm biến đổi chuyển động của vật đó, làm biến dạng vật đó. 2. Công cụ, tài liệu: 1 xe lăn + 1 máng nghiêng + 1 lò xo + 1 lò xo lá tròn + 1 hòn bi SGK 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 12’ Hoạt động 3 3’ Hoạt động 4 5’ 1. Hoạt động 1(chung): Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng: - Đọc SGK để thu thập thông tin - Trả lời các câu hỏi C1 và C2 2. Hoạt động 2: Nghiên cứu những kết quả tác dụng của lực: - Làm thí nghiệm C3 và C6 (Chú ý: C3 lặp lại theo H6.1 và trả lời lại C1 ở bài 6) - Điền vào chỗ trống C7 a,d - Thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến và trả lời C8 3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả Nhóm cử đại diện báo cáo kết quả và lắng nghe 4. Hoạt động 4: Vận dụng Trả lời các câu hỏi C9, C10 Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 4 NHÓM 2: LÀM THÍ NGHIỆM 1. Nhiệm vụ: Nêu được thí dụ về lực tác dụng lên 1 vật làm biến đổi chuyển động của vật đó, làm biến dạng vật đó. 2. Công cụ, tài liệu: 1 xe lăn + 1 máng nghiêng + 1 lò xo + 1 lò xo lá tròn + 1 hòn bi SGK 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 12’ Hoạt động 3 3’ Hoạt động 4 5’ 1. Hoạt động 1(chung): Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng: - Đọc SGK để thu thập thông tin - Trả lời các câu hỏi C1 và C2 2. Hoạt động 2: Nghiên cứu những kết quả tác dụng của lực: - Làm thí nghiệm C4, C5 và C6 - Điền vào chỗ trống C7 b, c, d - Thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến và trả lời C8 3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả Nhóm cử đại diện báo cáo kết quả và lắng nghe 4. Hoạt động 4: Vận dụng Trả lời các câu hỏi C9, C10 Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 5 NHÓM 3: MÁY TÍNH 1. Nhiệm vụ: Nêu được thí dụ về lực tác dụng lên 1 vật làm biến đổi chuyển động của vật đó, làm biến dạng vật đó. 2. Công cụ, tài liệu: Máy tính + file: Lực và khối lượng +SGK SGK 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 12’ Hoạt động 3 3’ Hoạt động 4 5’ 1. Hoạt động 1(chung): Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng: - Đọc SGK để thu thập thông tin - Trả lời các câu hỏi C1 và C2 2. Hoạt động 2: Nghiên cứu những kết quả tác dụng của lực: - Mở file: Lực và khối lượng - Trả lời câu hỏi: + Lực mà xe lăn khi chuyển động tác dụng vào lò xo đã làm lò xo bị… + Lực mà vật cản (bức vách) tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm…hòn bi - Thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến và trả lời C8 3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả Nhóm cử đại diện báo cáo kết quả và lắng nghe Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 6 4. Hoạt động 4: Vận dụng Trả lời các câu hỏi C9, C10 Bµi 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 7 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Đề bài: Hãy nêu 1 thí dụ về lực tác dụng lên 1 vật có thể gây ra đồng thời: làm vật đó biến dạng và biến đổi chuyển động TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không trình bày rõ ràng Trình bày được nhưng chưa thật mạch lạc Trình bày mạch lạc, đầy đủ Kiến thức Không lấy được ví dụ chính xác Lấy được ví dụ nhưng chưa độc đáo Lấy được ví dụ và độc đáo Kỹ năng Thực hành lúng túng, co cụm (chỉ tập trung vào 1 - 2 người) Có sự đóng góp của từng cá nhân trong nhóm nhưng chưa kỷ luật, logic Từng cá nhân đều làm việc, có kỷ luật và logic

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu kết quả tác dụng của lực.pdf
Tài liệu liên quan