Về tính lồi đa thức của một số tập hợp trong C

Lời nói đầu

2

1 Một số kiến thức chuẩn bị 4

1.1 Hàm chỉnh hình 4

1.2 Hàm đa điều hòa 5

1.3 Một số định lý xấp xỉ 6

1.4 Khái niệm tập lồi đa thức và một số ví dụ 6

1.5 Dại số đều 9

1.6 Bổ đề Kallin 13

1.7 Da tạp thuần túy thực 18

1.8 Vành chỉnh hình 21

2 Tính lồi đa thức của hợp hai n-phẳng thực trong cn 22

2.1 Tính lồi đa thức của hợp hai n-phẳng thực trong cn . 22

2.2 Xấp xì đa thức 31

2.3 Ví dụ 35

Kết luận 38

Tài liệu tham khảo 39

 

pdf41 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Về tính lồi đa thức của một số tập hợp trong C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_184_5385_1870044.pdf
Tài liệu liên quan