Xây dựng chung cư Giải pháp cho vấn đề nhà ở đô thị ở nước ta

MỤC LỤC

Mở đầu .1

CHƯƠNG I : Tổng quan về nhà ở chung cư 3

I - Xây dựng nhà ở chung cư tất yếu khách quan .3

1- Vấn đề nhà ở đô thị ở nước ta .3

1.1- Khái niệm nhà ở nói chung .3

1.2- Nhà ở đô thị .4

1.2.1- Đặc tính cơ bản của nhà ở đô thị .4

1.2.2- Phân loại nhà đô thị .5

1.2.3 - Nhu cầu nhà ở của người Hà Nội 7

2- Giải pháp cho vấn đề xây dựng nhà ở đô thị ở nước ta .10

II - Cơ sở phát triển xây dựng và quản lý xây dựng chung cư .13

1- Cơ sở pháp lý .13

1.1- Về quyền sở hữu chung .14

1.2- Về xây dựng, mua bán chung cư cao tầng .16

1.3-Về quản lý sử dụng chung cư cao tầng .18

1.3.1-Sở hữu chung trong quản lý sử dụng .18

1.3.2- Tổ chức quản lý sử dụng .19

1.3.3- Thu phí sử dụng nhà chung cư .21

1.3.4- Nên làm gì để hoàn thiện pháp chế chung cư

cao tầng .21

2- Quy hoạch chi tiết .22

2.1- Về quy hoạch mặt bằng .23

2.2- Về tổ chức không gian và bố cục hình khối .24

2.3- Về kiến trúc .25

2.4- Giá thành công trình .26

3- Các cơ sở quản lý khác .27

CHƯƠNG II : Thực trạng, định hướng cho vấn đề

phát triển xây dựng&quản lý chung cư .28

I - Khái quát quá trình phát triển chung cư ở nước ta .28

II - Thực trạng xây dựng và quản lý xây dựng chung cư 30

1. Điều tra nhu cầu của cư dân 30

1.1- Phương pháp điều tra .30

1.2-Kết quả điều tra 30 2- Điều tra các đơn vị thực hiện .31

2.1-Phương pháp điều tra .31

2.2- Kết quả điều tra 32

3- Thực trạng phát triển xây dựng chung cư ở Hà Nội trên cơ

sở phát triển xây dựng chung cư của Tổng công ty đầu tư

và phát triển nhà và đô thị 33

III - Hướng phát triển chung cư trong những năm tới .36

1. Phương hướng .36

2. Kết luận 37

IV - Những vấn đề cần xem xét trong quá trình phát triển xây

dựng và quản lý xây dựng chung cư .38

1- Chất lượng chung cư .38

1.1-Về thiết kế kết cấu .38

1.2- Về công tác quản lý chất lượng thi công kết cấu phần

cọc khoan nhồi (giải pháp phổ biến nhất trong nhà cao

tầng hiện nay).41

2- Quản lý chung cư trong quá trình sử dụng .42

3- Giá cả chung cư 43

CHƯƠNG III : Giải pháp cho vấn đề xây dựng và quản lý xây

dựng chung cư .45

 

I - Phân cấp phân quyền quản lý .45

II - Xây dựng qui hoạch .45

III - Xây dựng tiêu chí đánh giá .46

IV - Các qui định về chung cư do các cơ quan có thẩm quyền

ban hành 57

V - Các giải pháp khác .57

1- Giải pháp tài chính .57

2- Giải pháp tín dụng 65

 

Kết luận .66

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chung cư Giải pháp cho vấn đề nhà ở đô thị ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng chung cư Giải pháp cho vấn đề nhà ở đô thị ở nước ta.doc
Tài liệu liên quan