Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ArcGIS

Theo Ackemann (1996) thì khái niệm DTM xuất hiện đầu tiên vào năm 1958 với mục đích lúc đó là vi tính hoá việc thiết kế đường. Trong vòng khoảng 10 năm, DTM được dùng trong các công việc xây dựng trong các công trình dân dụng cho tới khi người ta nhận thấy rằng DTM cung cấp sự mô tả địa hình nói chung và có thể được ứng dụng cho nhiều mục đích khác nữa. Đặc biệt được để ý tới là các ứng dụng trong công tác thành lập bản đồ cũng như việc phân tích đánh giá các bề mặt địa hình. Mục đích lúc đó chỉ giới hạn trong việc tính toán nội suy đường bình độ (bản đồ khi đó còn chưa xuất hiện). Dần dần khái niệm về DTM và DEM như là một cơ sở độc lập xuất hiện từ xu hướng chung chuyển từ thao tác đồ giải vẽ bằng tay sang các thao tác tính toán. Ngày nay DEM được coi như là một sản phẩm địa hình mới và độc lập (Ackemann, 1994) đặc biệt là với các DEM phủ trùm cả quốc gia hay một lãnh thổ. Các DEM này được coi như là một CSDL mà từ đó nhiều sản phẩm dẫn xuất khác nhau được tạo ra: Các đường bình độ, mặt cắt, tính toán thể tích, độ dốc và hướng dốc, vờn bóng núi, phân tích tầm nhìn, nhìn phối cảnh,.(Kraak and Ormeling, 1996).

 

doc102 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ArcGIS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ArcGIS.doc