Bài giảng Bảo hiểm hàng hải - Chương 1: Khái quát chung về bảo hiểm - Hoàng Thị Đoan Trang

Khái niệm

Bảo hiểm

hệ thống các biện pháp KT

thu hút các đvị cá nhân tham gia BH

bồi thường/bù đắp tổn thất thiệt hại

đảm bảo q/trình tái sx & ổn định đời sống

Bảo hiểm

Nguồn thu của BH

Nguồn chi của BH

Lợi nhuận

 

ppt18 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bảo hiểm hàng hải - Chương 1: Khái quát chung về bảo hiểm - Hoàng Thị Đoan Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMGiảng viên: Hoàng Thị Đoan TrangChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM I. Khái niệm và bản chất của BH 1.Khái niệm 2. Bản chất của BH II. Tác dụng của BH III. Phân loại bảo hiểm 1. Căn cứ vào tính chất của BH 2. Căn cứ vào đối tượng BH 3. Căn cứ vào hình thức hoạt động 4. Căn cứ vào phạm vi hoạt động 5. Căn cứ khác IV. Các nguyên tắc của BH2Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Tài liệu tham khảoGiáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh 20062. Tạp chí Bảo hiểm- Tập đoàn Bảo Việt3. Tạp chí Tái bảo hiểm- tập đoàn tái BH VN3Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Rủi ro do thiên tai gây nên  Rủi ro do tai nạn bất ngờ  Rủi ro do hiện tượng XH gây nên  Rủi ro do hoạt động riêng lẻ của con người gây nên 4Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBiện pháp giải quyết rủi roTránh rủi ro Tự đề phòng Tự khắc phục Phân tán rủi ro, chia nhỏ tổn thất5Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHI. Khái niệm và bản chất của BH (Insurance)Khái niệmChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBảo hiểmhệ thống các biện pháp KT thu hút các đvị cá nhân tham gia BH bồi thường/bù đắp tổn thất thiệt hại đảm bảo q/trình tái sx & ổn định đời sống Khái niệm 16Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHI. Khái niệm và bản chất của BHKhái niệmChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBảo hiểmNguồn thu của BH Nguồn chi của BHLợi nhuận 7Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHI. Khái niệm và bản chất của BHKhái niệmChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMĐối tượng KD của ngành BH?BH là 1 ngành KD8Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHI. Khái niệm và bản chất của BH (Insurance)Khái niệmChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBảo hiểmChế độ bồi thường về KTTổn thất thiệt hại Phí BH (premium) Khái niệm 29Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHI. Khái niệm và bản chất của BH2. Bản chất của BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMLà lấy số đông bù số ít Là sự phân tán rủi ro, sự chia nhỏ tổn thất 10Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHII. Tác dụng của BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Tăng tích luỹ & giảm chi cho NSNN Tập trung vốn Bồi thường  Ngăn ngừa và hạn chế tổn thất  Tăng thu & giảm chi ngoại tệ 11Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHIII. Phân loại BH1. Căn cứ vào tính chất của BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH xã hội BH Kinh tế12Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHIII. Phân loại BH2. Căn cứ vào đối tượng BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH tài sản BH con người BH TNDS 13Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHIII. Phân loại BH3. Căn cứ vào hình thức hoạt động Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBH bắt buộc BH tự nguyện 14Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHIII. Phân loại BH4. Căn cứ vào phạm vi hoạt độngChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBH đối ngoại BH đối nội 15Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHIII. Phân loại BH5. Căn cứ khácChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂMBH phi hàng hảiBH hàng hải BH nhân thọBH phi nhân thọ16Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHIV. Các nguyên tắc của BHChương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Chỉ BH rủi ro chứ không BH 1 sự chắc chắn  Trung thực tuyệt đối  Người có quyền lợi BH thực sự mới được phép tham gia BH, kí HĐ BH & HĐ đó mới có giá trị  Bồi thường  Thế quyền 17Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BHTHANK YOU VERY MUCH!18Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_bao_hiem_chuong_1_khai_quat_chung_ve_bao_hiem_hoan.ppt
Tài liệu liên quan