Bài giảng: các định luật Niu-Tơn và phương trình vi phân của chuyển động

Định luât 1 ( Định luật quán tính)

Chất điểm không chịu tác dụng của lực nào sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều

Định luật 4 ( Định luật tác dụng và phản tác dụng)

Lực tương hỗ giữa hai chất điểm là những lực cùng phương, cùng độ lớn và ngược chiều

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2837 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng: các định luật Niu-Tơn và phương trình vi phân của chuyển động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐộng lực học_Các định luật NIU-TƠN và phương trình vi phân của chuyển động.pdf
Tài liệu liên quan