Bài giảng Chất phụ gia thực phẩm và tính chất vệ sinh an toàn thực phẩm

Ở các nước phát triển, mỗi quốc gia thường có qui định riêng về sự tồn dư kháng sinh trong sản phẩm nuôi để có những xử lý thích đáng đối với người vi phạm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Những qui định riêng này đều dựa trên qui định trong khi vực thương mại chung của thế giới. Hiện nay bất cứ kháng sinh nào dùng để chữa bệnh cho người và động vật, nếu còn tồn dư một lượng nhỏ nhất cũng có thể gây sự kháng thuốc của E.coli luôn luôn có mặt trong ruột già người và gia súc

pdf57 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1748 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chất phụ gia thực phẩm và tính chất vệ sinh an toàn thực phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1_chat_phu_gia_thuc_pham_5836.pdf
Tài liệu liên quan