Bài giảng Chương II TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của 1 góc

a. Tính các giá trị lượng giác của 1 góc

Ví dụ 1: Tính sin63052’41’’

b. Xác định độ lớn của góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó

Ví dụ 2: Tìm x biết sinx= 0,3502

 

ppt12 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 3269 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương II TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương II TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG §1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 00 ĐẾN 1800 3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt - - - - - - - - - - ║ 4. Goùc giöõa hai vectô Goùc giöõa hai vectô a. Ñònh nghóa (SGK) b. Ví duï b. Ví duï 5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của 1 góc a. Tính các giá trị lượng giác của 1 góc b. Xác định độ lớn của góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó Ví dụ 1: Tính sin63052’41’’ Ví dụ 2: Tìm x biết sinx= 0,3502 BÀI TẬP VỀ NHÀ : - Làm các bài tập 2,5,6 ( SGK Tr 40 ) Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD. Tính:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGTLG cua 1 goc bat ky.ppt
Tài liệu liên quan