Bài giảng Chương II: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Đào tạo người làm quan, nhân tài cho đất nước, nâng cao dân trí.

Giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 14917 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương II: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SVTH: Huỳnh Minh Trang LỚP DH9SU TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA SƯ PHẠM TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DẠY HỌC TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DẠY HỌC CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV (Sách giáo khoa lịch sử lớp 10 cơ bản, trang 101) MỤC TIÊU BÀI HỌC - Học sinh trình bày được đặc điểm, thành tựu và sự phát triển của văn hoá dân tộc từ thế kỷ X – XV. Đánh giá được ý nghĩa của các thành tựu này đối với tiến trình lịch sử văn hóa của dân tộc. CẤU TRÚC BÀI HỌC Gồm hai phần: TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC – KĨ THUẬT. BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV I.Tư tưởng, tôn giáo Trình bày tình hình tư tưởng, tôn giáo ở nước ta các thế kỉ X-XV ? Nho giáo Phật giáo Đạo giáo Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? Giáo lý cơ bản của Nho giáo là gì ? Tại sao Nho giáo sớm trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị, nhưng lại không phổ biến trong nhân dân ? Trình bày những hiểu biết của em về Phật giáo ? Đánh giá vai trò của Phật giáo trong các thế kỉ X-XV. Nho giáo Phật giáo BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật. I.Tư tưởng, tôn giáo 1. Giáo dục Tình hình giáo dục nước ta triều Lý đã có bước phát triển như thế nào ? Việc làm đó nói lên ý nghĩa gì? Chứng tỏ giáo dục trong thời kì này được tôn vinh, quan tâm phát triển, Truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài được đề cao. Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ? Đào tạo người làm quan, nhân tài cho đất nước, nâng cao dân trí. Giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế. Qua sự phát triển của giáo dục thế kỉ X-XV, theo em giáo dục trong giai đoạn này có tác dụng gì? II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật. 1. Giáo dục - Thời Trần, văn học chữ Hán phát triển mạnh. Thế kỉ XV, văn học chữ Hán và chữ Nôm phát triển. 2. Văn học Nêu những đặc điểm nổi bật của văn học thời Trần ? Văn học thế kỉ XV có những điểm nổi bật gì ? Nêu biểu hiện cụ thể ? Đặc điểm thơ văn trong các thế kỉ X-XV. Nhiều bài thơ, hịch, phú nổi tếng ra đời như: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng Giang phú,v.v.. Nêu cảm nghĩ của em về bài thơ trên ? II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật. I.Tư tưởng, tôn giáo 1. Giáo dục 2. Văn học 3. Nghệ thuật Nhóm 1: Phân loại những công trình kiến trúc Phật giáo, Nho giáo tiêu biểu thế kỷ X – XV. Nhóm 2: Nêu biểu hiện nghệ thuật điêu khắc và phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc. Nhóm 3: Sự phát triển của nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, ca múa. Nêu những biểu hiện cụ thể . Thảo luận nhóm II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật. 1. Giáo dục 2. Văn học 3. Nghệ thuật - Kiến trúc - Điêu khắc - Nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc Phật giáo Nho giáo Trống cơm Đàn tranh Rất phong phú, tinh tế, đa dạng, vui vẻ, quan và dân cùng vui chung. Chịu ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, song vẫn mang đậm tín dân tộc và dân gian. Em có nhận xét gì về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý-Trần ? BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật. I.Tư tưởng, tôn giáo 1. Giáo dục 2. Văn học 3. Nghệ thuật 4. Khoa học-kĩ thuật Trình bày những thành tựu khoa học-kĩ thuật điển hình của nước ta thế kỉ X-XV. Khoa học-kĩ thuật Vì sao lĩnh vực khoa học tự nhiên kém phát triển hơn khoa học xã hội ? Ảnh hưởng của nó ? Thảo luận Câu 1: Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển ? Gợi ý: Tư tưởng Xã hội Câu 2: Lập bảng thống kê những thành tựu giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật ở các thế kỉ X-XV. ( Bài tập về nhà) CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptminh trang 9SU.ppt
Tài liệu liên quan