Bài giảng Đáy chậu

ĐÁY CHẬU TRƯỚC (hoành niệu dục)

Từ nông vào sâu, gồm các phần:

Da

Khoang đáy chậu nông

Mạc hoành niệu dục dưới

Khoang đáy chậu sâu

Mạc hoành niệu dục trên

Hoành chậu hông

Khác nhau giữa nam và nữKhoang đáy chậu nông:

-Cơ ngang đáy chậu nông

-Cơ ngồi hang, cơ hành xốp

Khoang đáy chậu sâu:

-Cơ ngang đáy chậu sâu

-Cơ thắt niệu đạ

pdf23 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đáy chậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁY CHẬU ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ BM GIẢI PHẪU HỌC Có thể xem là thành dưới ổ bụng Giới hạn: Trên: hoành chậu hông Trước: xương mu Sau: xương cụt Hai bên: ụ ngồi Chia thành đáy chậu trước và đáy chậu sau Khớp mu Tam giác niệu dục Ụ ngồi Ụ ngồi Tam giác hậu môn Xương cụt Sơ đồ đáy chậu ĐÁY CHẬU SAU (vùng hậu môn)  Giống nhau giữa nam và nữ  Phần cuối trực tràng và ống hậu môn.  Cơ thắt ngoài hậu môn  Cơ nâng hậu môn.  Cơ cụt Cơ thắt ngoài hậu Cơ thắt ngoài hậu môn -Cơ thắt ngoài hậu môn gồm 3 phần: phần dưới da, phần nông, phần sâu. -Co thắt ống hậu môn X. mu Cơ nâng hậu môn Gồm 3 phần: - Cơ mu cụt - Cơ mu trực tràng. - Cơ chậu cụt Cơ ngang đáy chậu nông Cơ thắt ngoài sâu Trung tâm hậu môn nông gân đáy dưới da chậu Cơ nâng Cơ mu cụt hậu môn Cơ mu trực tràng Cơ chậu cụt Dây chằng hậu môn-cụt Hố ngồi trực tràng -Khoảng giữa da vùng hậu môn và hoành chậu hông. -Thành ngoài: cơ bịt trong -Trên trong: hoành chậu hông và cơ thắt ngoài hậu môn. -Thành dưới: da Phúc mạc Khoang sau x.mu Ngành trên x. mu Mạch và TK bịt Bàng quang Cơ bịt trong Hoành chậu hông Ụ ngồi Hoành niệu dục Hố ngồi trực tràng Niệu đạo Hố ngồi trực tràng ĐÁY CHẬU TRƯỚC (hoành niệu dục) Từ nông vào sâu, gồm các phần: Da Khoang đáy chậu nông Mạc hoành niệu dục dưới Khoang đáy chậu sâu Mạc hoành niệu dục trên Hoành chậu hông Khác nhau giữa nam và nữ Khoang đáy chậu nông: -Cơ ngang đáy chậu nông -Cơ ngồi hang, cơ hành xốp Khoang đáy chậu sâu: -Cơ ngang đáy chậu sâu -Cơ thắt niệu đạo. Cơ hành xốp Cơ ngồi hang Cơ hành xốp Cơ ngồi hang Mạc HND dưới Cơ ngang đáy chậu sâu Cơ ngang đáy chậu nông Cơ nâng hậu môn Cơ thắt ngoài hậu môn Nam (nhìn từ dưới) niệu đạo Lỗâm đạo Cơ ngồi hang Cơ hành xốp Cơ ngang đáy chậu nông Nam Nữ Cơ thắt niệu đạo Cơ ngang đáy chậu sâu Hoành chậu hông -Giới hạn trên của đáy chậu -Gồm cơ nâng hậu môn và cơ cụt Hố chậu Cơ hình lê Cơ cụt C. chậu cụt C. Bịt trong C. mu cụt C. mu trực tràng Ống bịt Hậu môn Hoành chậu hông Trung tâm gân đáy chậu Là nơi bám của các cơ: Cơ ngang đáy chậu nông. Cơ ngang đáy chậu sâu. Cơ hành xốp. Cơ nâng hậu môn. Cơ thắt ngoài hậu môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_day_chau.pdf
Tài liệu liên quan