Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

Cò giữ búa ở thế giương và giải phóng búa khi bóp cò, có: Ngoàm giữ búa mắc vào tai búa để giữ búa ở thế giương; chân cò để đầu lò xo búa đè lên làm cho ngoàm cò luôn ngả về sau để mấu đè cần định cách bắn đè lên khi khoá an toàn; tay cò để bóp cò.

 Lẫy phát một để giữ búa khi bắn phát một; có: Khấc đầu lẫy để mắc vào khấc nắc lẫy phát một của búa khi bắn phát một. Đuôi lẫy để mấu đè cần định cách bắn đè lên khi bắn liên thanh. Lò xo lẫy để đẩy đuôi lẫy lên làm mấu đầu lẫy nhô về trước.

 Cần định cách bắn và khoá an toàn để định cách bắn và khoá an toàn: có cần gạt để định cách bắn và chặn đường lùi của khoá nòng. Mấu đè lẫy phát một và đè lên chân cò khi khoá an toàn.

Súng AKM có thêm lẫy giảm tốc độ đập của búa,gồm có: Mấu hạm để trượt qua trước khi đập vào kim hoả. Mấu tỳ làm giảm tốc độ búa khi đập. Lò xo để đẩy

mấu hãm về trước.

 

ppt61 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 23/09/2021 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
để bắn và cách dùng súng để luyện tập và vận đụng vào chiến đấu. Nắm chắc tính năng chiến đấu; tháo, lắp súng thông thường và cách sử dụng các loại súng. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUII - NỘI DUNG Lê Xuân Luyện: 0915054918 Súng tiểu liên AK cỡ 7,6 2mm doMikhailTimofeevich Kalashnikova - người Liên bang Nga thiết kế 1947. AK là chữ đầu của 2 từ: Avtomat (tự động) Kalashnikova (tên kĩ sư). Súng AK cải tiến có 2 loại: AKM có lắp thêm bộ phận giảm nẩy ở đầu nòng súng và lẫy giảm tốc; AKMS là loại báng gập (bằng sắt). Một số cũng dựa theo kiểu trên để sản xuất AKMAKMSMikhail Timofeevich KalashnicovKhái quát: Sự ra đờiA - SÚNG TIỂU LIÊN AK Lê Xuân Luyện: 0915054918 Lê Xuân Luyện: 0915054918KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI21. Nòng súng 3. Hộp khoá nòng & nắp hộp khoá nòng 4. Bệ khnòng & thoi đẩy 5. Khoá nòng (bên trong súng)6. Bộ phận cò 7. Bộ phận đẩy về 8. Ốngdẫn thoi & ốp nót tay 9. Báng súng & tay cầm10. Hộp tiếp đạn 11. Lê 2.Bộ phận ngắmSúng tiểu liên AKKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918Súng tiểu liên AKMSKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 + Súng tiểu liên AK, AKM và AKMS trang bị cho từng người để tiêu diệt sinh lực địch. Súng cấu tạo ngọn nhẹ bắn được liên thanh và phát một, bắn liên thanh chủ yếu. + Súng sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên Xô và kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất. Việt Nam gọi là đạn K56 có các loại đầu đạn khác nhau: Đầu đạn thường, vạch đường, xuyên cháy và đầu đạn cháy. Súng dùng chung đạn với súng trường SKS, K63, trung liên RPĐ và RPK; hộp tiếp đạn chứa được 30 viên. 1. TÁC DỤNG, TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤUKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 + Tầm bắn ghi trên thước ngắm từ1000m đến 800m, AKM và AKMS đến 1000, vạch “п” tương ướng vạch thước ngắm 3 + Tầm bắn hiệu quả nhất: 400m + Hoả lực bắn tập trung: Mục tiêu mặt đất 800m bắn máy bay, quân dù 500m + Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0,5m: 350m với mục tiêu cao 1,5m: 525m + Tốc độ đầu của đầu đạn: AK: 710m/s; AK cải tiến AKM, AKMS: 715m/s + Tốc độ bắn lý thuyết: 600 phát/phút. chiến đấu: khi bắn liên thanh khoảng: 100 phát/phút Khi bắn phát một khoảng: 40 phát/phút + Khối lượng của súng: AK: 3,8kg; AKM: 3,1kg; AKMS: 3,3kg. Khi lắp đủ 30 viên đạn khối lượng tăng 0,5kg KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Nòng súng. - Bộ phận ngắm. - Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng - Bệ khoá nòng và thoi đẩy - Khoá nòng. - Bộ phận cò. - Bộ phận đẩy về. - Ống dẫn thoi và ốp lót tay. - Báng súng và tay cầm. - Hộp tiếp đạn. - Lê Đồng bộ của súng: Dây súng, túi đựng hộp tiêp đạn, đầu để bắn đạn hơi, thông nòng, ống đựng phụ tùng và hộp phụ tùng các loại. 2. Cấu tạo chung của súng và đạna, Cấu tạo chung của súngKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Vỏ đạn , hạt lửa , thuốc phóng 3 . Đầu đạn1. Vỏ đạn 4. Thuốc phóng 2. Hạt lửab, Cấu tạo chung của đạnKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Làm buồng đốt và chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho đầu đạn có tốc độ đầu nhất định, làm cho đầu đạn tư xoay tròn quanh trục của nó khi chuyển động. Nòng súng là ống thép hình trụ bên trong có 4 đường xoắn lượn từ trái lên trên sang phải, khoảng cách giữa 2 đường xoắn đối nhau là 7,62mm. Đầu nòng súng có ren để lắp vành bảo vệ ren đầu nòng, khâu bắn đạn hơi và bộ phận giảm nẩy. 3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn a, Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng- Nòng súng:+ Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Vành bảo vệ ren đầu nòng. Lỗ trích khí thuốc. Khâu truyền khí thuốc. Khâu lắp ốp lót tay và bệ thước ngắm. Buồng đạn để chứa đạn và chịu áp lực khí thuốc. Súng AKM có bộ phận giảm nẩy của súng, tăng độ trúng chụm của đạn khi bắn liên thanh Bệ đầu ngắmRen đầu ngắm Khâu truyền khí thuốc Nòng súng Bệ thức ngắm Thước ngắm Buồng khíKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để ngắm bắn vào các mục tiêu khác nhau. Đầu ngắm, có vành bảo vệ đầu ngắm; thân đầu ngắm có ren vặn vào bệ di động để hiệu chỉnh súng về tầm; bệ di động để lắp thân đầu ngắm có vạch khấc để hiệu chỉnh súng về hướng. Chốt định vị; khâu giữ lê và khuyết chứa đầu thông nòng. Bệ di động Đầu ngắm Vbảo vệ đầu ngắm Chốt bảo vệ Vg bảo vệ ren đầu nòng- Bộ phận ngắm:+ Tác dụng: + Cấu tạo:KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918Khe ngắmCữ thước ngắm Thân Thước ngắmThành thước ngắmBệ thước ngắm Bệ thước ngắm để lắp thân thước ngắm, trong bệ có díp giữ,dưới bệ có lỗ chứa thoi đẩy và khuyết hình cung chứa đầu nắp hộp khoá nòng; thân thước ngắm có khe ngắmvà các vạch. khấc ghi từ 1 – 8 tương ứng từ 100 – 800m, AKM và AKMS có các vạch số từ 1 – 10. Tương ứng từ 100 – 1000m, vạch khấc chữ “Π” tương ứng với thước ngắm 3. Để lấy thước ngắm, có then hãm và lò xo để giữ thước ngắm ở từng vị trí đã chọn. Súng AKM, AKMS lắm thêm bộ phận ngắm đêm. Thước ngắm: Cữ ngắm: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để liên kết bộ phận của súng; hướng cho bệ khoá nòng và khoá nòng chuyển động; che bụi và bảo vệ bộ phận bên trong hộp khoá nòng. Ổ chứa tai khoá nòng để 2 tai khoá mắc vào khi đóng khoá; mấu hất vỏ đạn; gờ trượt để khấp với rãnh trượt ở bệ khoá nòng, giữ hướng cho bệ khoá nòng chuyển động; khuyết chứa đuôi lẫy bảo hiểm; rãnh dọc chứa đuôi chân cốt lò xo đẩy về; rãnh ngang để chứa đuôi nắp hộp khoá nòng. Lẫy giữ hộp tiếp đạn; lỗ lắp bộ phận cò và cần định cách bắn; thành phải hộp khoá nòng có 2 khuyết, khuyết trên có chữ (AB) là vị trí bắn liên thanh, khuyết dưới có chữ (OĐ) để bắn phát 1- Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng:+ Tác dụng: + Cấu tạo hộp khoá nòng: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Cửa thoát vỏ đạn, lỗ chứa mấu giữ nắp hộp khoá nòng và sống để tăng độ cứng. Ổ chứa tai khoá Mấu hất vỏ đạn Gờ trượtKhóa an toàn & cần đ. Cách bắn Các lỗ lắp trục Lẫy giữ hộp t; đạn Vành còTay cầmCổ báng súngKhuyết giữ nắp hộpKhoá nòngCử thoát vỏ đạnLỗ chứa mấu gnắp hộp khoá nòngSống tăng độ cứngRãnh chứa đuôi lò xo đẩy vềNắp hộp khóa nòng, có: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Làm cho khoá nòng và bộ phận chuyển động, thoi đẩy chịu áp lực khí thuốc đẩy bệ khoá nòng lùi. Tay kéo khoá nòng; lỗ chứa đuôi khoá nòng. Mặt vát và mấu giương búa để đẩy búa ngả hẳn về sau khi bệ khoá nòng lùi. Mấu gạt cần lẫy bả hiểm để gạt đuôi lẫy bảo hiểm về trước khi đóng khoá. Rãnh trượt để khớp vơi gờ trượt ở hộp khoá nòng. Rãnh lượn có sườn đóng (ngắn) để đóng khoá và sườn mở (dài) để mở khoá. Lỗ chứa bộ phận đẩy về khe trươt qua mấu hất vỏ đạn- Bệ khoá nòng và thoi đẩy:+ Tác dụng: + Cấu tạo bệ khoá nòng, có:KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Mặt thoi đẩy, vành dẫn để định hướng chuyển động của thoi, rãnh cản khí thuốc. Lỗ chứa đuôi khnòng Mặt vát giương búa Mấu gạt cần lẫy bảo hiểmTay kéo bệ khoá nòngRãnh trượt Khe trượtThoi đẩyThoi đẩy có: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để đẩy đạn vào buồng đạn, đóng và mở khoá làm đạn nổ và kéo vỏ đạn ra khỏi buồng đạn. Ổ chứa đáy vỏ đạn để chứa đáy vỏ đạn khi lên đạn, móc đạn để móc vỏ đạn ra khỏi buồng đạn, hai tai khoá để khớp vào ổ chứa tai khoá khi đóng khoá nòng, mấu đẩy đạn dẩy đạn vào buồng đạn, khe để trượt qua mấu hất vỏ đạn, kim hoả để chọc vào hạt lửa khi bắn, mấu đóng mở có cạnh đóng (ngắn) và cạnh mở (dài).- Khóa nòng:+ Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918Ổ chứa đáy đạn Ổ chứa và móc đạnMấu đóng mởLỗ lắp trục móc đạnTai khoá bên tráiKe trượtKim hoả- Khóa nòng:KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để giữ búa ở thế giương, làm búa đập vào kim hoả, định cách bắn, khoá an toàn và chống nổ sớm khi chưa đóng khoá chắc chắn. Lẫy bảo hiểm để giữ không cho búa đập vào kim hoả khi khoá nòng đóng chưa chắc chắn, đầu lẫy để khớp với đuôi búa giữ búa ở thế giương, đuôi lẫy để mấu gạt bệ khoá nòng gạt về trước khi đóng khoá, lò xo lẫy, trục lẫy. Búa đập vào kim hoả, có: Hai tai búa ngoằm giữ búa mắc vào giữ búa ở thế giương; khấc mắc phát một để ngoàm lẫy phát một mắc vào khi bắn phát một; khấc đuôi búa để khớp vào đầu lẫy bảo hiểm giữ búa thế giương khi khoá nòng chưa chắc chắn; lò xo búa và vòng tỳ để tỳ vào đẩy búa đập về trước, hai gọng để đè lên chân cò làm ngoàm giữ búa ngả về sau; trục búa. - Bộ phận cò:+ Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Cò giữ búa ở thế giương và giải phóng búa khi bóp cò, có: Ngoàm giữ búa mắc vào tai búa để giữ búa ở thế giương; chân cò để đầu lò xo búa đè lên làm cho ngoàm cò luôn ngả về sau để mấu đè cần định cách bắn đè lên khi khoá an toàn; tay cò để bóp cò. Lẫy phát một để giữ búa khi bắn phát một; có: Khấc đầu lẫy để mắc vào khấc nắc lẫy phát một của búa khi bắn phát một. Đuôi lẫy để mấu đè cần định cách bắn đè lên khi bắn liên thanh. Lò xo lẫy để đẩy đuôi lẫy lên làm mấu đầu lẫy nhô về trước. Cần định cách bắn và khoá an toàn để định cách bắn và khoá an toàn: có cần gạt để định cách bắn và chặn đường lùi của khoá nòng. Mấu đè lẫy phát một và đè lên chân cò khi khoá an toàn.KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Súng AKM có thêm lẫy giảm tốc độ đập của búa,gồm có: Mấu hạm để trượt qua trước khi đập vào kim hoả. Mấu tỳ làm giảm tốc độ búa khi đập. Lò xo để đẩymấu hãm về trước. BúaLò xo búaTay cò và móc giữ búa Cần định cách bắnHệ thống cò Chi tiết bộ phận còKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để đẩy bệ khoá nòng về trước và giữ nắp hộp khoá nòng. Lò xo, cốt lò xo có cốt định hướng và cốt di động, vành hãm lò xo. Đuôi cốt lò xo có chân đuôi cốt để lắp vào rãnh dọc ở hộp khoá nòng và có mấu giữ nắp hộp khoá nòng.- Bộ phận đẩy về:+ Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Lò xo đẩy vềCốt lòxo đẩy vềĐuôi cốt lò xo đẩy về Cố di độngVành lò xo đẩy về Mấu giữ nắp hộp khoá nòng Chân đuôi cốt lò xoKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để dẫn thoi chuyển động, giữ súng và bảo vệ tay khỏi nóng khi bắn. Ống dẫn thoi có lỗ thoát khí, ốp lót tay có ốp lót tay trên và ốp lót tay dướiKhâu giữ ốp lót tay và ống dẫn thoi Ốp lót tay Lỗ thoát khí thuốcKhe tản nhiệtỐp lót tay trên Ốp lót tay dưới- Ống dẫn thoi và ốp lót tay:- Tác dụng: - Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để tỳ vao vai giữ súng khi bắn. Báng súng có hai loại báng gỗ và báng sắt kiểu gập. Ổ chứa ống đựng phụ tùng và nắp đậy, khuy mắc dây súng; cổ báng súng; báng sắt kiểu gập có thân báng súng; trục êcu để liên kết thân súng với hộp khoá nòng; chốt hãm báng súng; tay cầm- Báng súng và tay cầm:+ Tác dụng: + Cấu tạo: Báng gỗ có: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Báng súng Tay cầmỔ chứa ống đựng phụ tùngKhuy deo súngBáng gậpKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để chứa và tiếp đạn cho súng Thân hộp tiếp đạn có mấu trước để mắc vào khuyết chứa mấu trước ở hộp khoá nòng, mấu sau để mắc vào lẫy giữ hộp tiếp đạn ở vành cò; nắp đáy hộp tiếp đạn; đế lo xo; lò xo và bàn nâng đạnThân hộp tiếp đạn Nắp hộp tiếp đạnMấu trướcMấu sau- Hộp tiếp đạn+ Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để diệt địch khi đánh gần, dùng thay dao, cưa, kéo cắt dây thép gai Gồm có lưỡi lê, cán lê, khâu lê.Lưỡi lêKhâu lêCán lê- Lê+ Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Phụ tùng súng để tháo lắp, lau chùi và sửa chữa súng, có: Đầu thông nòng, chổi bôi dầu, vặn vít, tống chốt, ống đựng phụ tùng lọ dầu.Vặn vít nhiều tác dụngĐầu thông nòngLọ dầuỐng phụ tùngNắp ống phụ tùngChổi bôi dầuThông nòngPhụ tùng đã lắp xongDùng để thông nòngKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để liên kết với nhau thành 1 viên đạn hoàn chỉnh; để chứa và bảo vệ thuố phóng, hạt lửa; bịt kín buồng đạn, không cho khí thuốc phụt ra sau khi bắn; định vị khi dạn nạp vào buồng đạn. Vỏ đạn thường làm bằng đồng thau hay thép mạ đồng, gồm có: Cổ vỏ đạn để liên kết với đầu đạn, vai vỏ đạn tì vào buồng đạn, thân vỏ đạn để chứa và bảo vệ thuốc phóng, gờ đáy vỏ đạn để mắc vào ngoàm móc đạn, đáy vỏ đạn có lỗ chứa hạt lửa, bên trong có 2 lỗ thông lửa. b, Tên gọi, tác dụng, cấu tạo của đạn- Vỏ đạn: + Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để phát lửa đốt cháy thuốc phóng Gồm vỏ và thuốc mồi: Vỏ hạt lửa làm bằng đồng để đựng thuốc mồi, được lắp vào đáy vỏ đạn. Thuốc mồi gồm fulminat thuỷ ngân, clorat kali, sunfua ăngtimoan. Để sinh ra áp lực khí thuốc đẩy đầu đạn vận động. Thuốc phóng là loại thuốc không khói với hình dáng là hạt nhỏ, từng phiến mỏng hoặc hình trụ.- Hạt lửa:+ Tác dụng: + Cấu tạo: - Thuốc phóng: + Tác dụng: + Cấu tạo: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để sát thương, tiêu diệt mục tiêu, làm hư hỏng cháy hay phá huỷ các phương tiện chiến tranh; bịt kín nòng súng không cho khí thuốc lọt ra ngoài. Đầu đạn thường đầu đạn vạch đường, đầu đạn xuyên cháy và đầu đạn cháy. Cấu tạo gồm vỏ đầu đạn và lõi đầu đạn. Để bảo vệ lõi đầu đạn, cắt rãnh và bịt kín không cho khí thuốc lọt ra phía trước. Vỏ đầu đạn được làm bằng vật liệu bền, dẻo, ít han gỉ, rẻ tiền như đồng thau, thép mạ, thép ghép đồng. Là phần của bên trong đầu đạn, tuỳ theo cách cấu tạo lõi mà quyết định tính chất tác dụng của đầu đạn. - Đầu đạn:+ Tác dụng: Đầu đạn có: Vỏ đầu đạn: Lõi đầu đạn: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 09150549181. Vỏ đạn 2. Hạt lửa 3 . Đầu đạn 4. Th phóngĐầu đạn thườngĐđạn vạch đườngĐầu đạn x cháyĐầu đạn cháyĐây là viên đạn hoàn mỹCác thời kỳ của viên đạnCấu tạo chính của viên đạn KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Đầu đạn thường lõi bằng kim loại có độ cứng vừa phải (Thép non). Đầu đạn cháy lõi chứa thuốc cháy. Để tiêu diệt địch ngoài công sự, sau các vật che khuất, đỡ mà đầu đạn có thể xuyên qua. Vỏ đầu đạn, lớp chì, lõi thép, chóp đầu đạn không sơn. Để tiêu diệt địch, ngoài ra còn để sửa bắn và chỉ thị mục tiêu 800m trở lại. Vỏ đầu đạn, lớp chì, lõi chì, ống đựng thuốc vạch sáng, chóp đầu đạn sơn màu lá cây. Tên gọi, tác dụng, cấu tạo các loại đầu đạnVí dụ: - Đầu đạn thường:+ Tác dụng: + Cấu tạo gồm: - Đầu đạn vạch đường:+ Tác dụng: + Cấu tạo gồm: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Để đốt cháy chất dễ cháy và tiêu diệt sinh lực địch ở sau những vật chắn có bọc thép mỏng ở cự li 300m trở lại. Vỏ đầu đạn, lớp chì, lõi thép, tấm đáy bằng chì, mũi đầu đạn thuốc cháy, chóp đầu đạn sơn mầu đen và đỏ. Để đốt chất cháy dễ cháy. Vỏ đầu đạn, lớp chì, mũi đầu đạn, tấm đáy, thuốc cháy, chóp sơn màu đỏ.- Đầu đạn xuyên cháy:+ Tác dụng: + Cấu tạo ngồm: - Đầu đạn cháy:+ Tác dụng: + Cấu tạo gồm: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo của súng. - Phải tháo, lắp chọn nơi khô ráo, sạch sẽ. Trước khi tháo lắp súng phải chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng,phương tiện cần thiết cho tháo, lắp và kiểm tra súng. - Trước khi tháo phải kiểm trang (khám súng) - Khi tháo, lắp phải dùng đúng phụ tùng, đúng thứ tự động tác, xếp đặt các bộ phận có thứ tự gọn gàng, ngăn nắp. Khi gặp vướng mắc phải nghiên cứu thận trọng, không dùng sức mạnh đập bẩy làm hư hỏng súng.4. THÁO VÀ LẮP SÚNG THÔNG THƯỜNG a, Qui tắc tháo, lắp súngKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng. Tay trái nắm ốp lót tay, đầu nòng súng hướng lên trên, mặt quay sang trái. Tay phải nắm hộp tiếp đạn, bốn ngón trên, ngón cái phía dưới bóp vào lẫy giư hộp tiếp đạn, đẩy hộp tiếp đạn lên và lấy ra; gạt cần định cách bắn về vị trí bắn, ngón tay cái kéo tay kéo bệ khoá nòng xuống dưới hết cỡ, thả tay ra (không bóp cò).b, Động tác tháo và lắp súng- Động tác tháo súng:Bước 1. KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái nâng súng lên cách mặt bàn khoảng 20cm, ngón trỏ tay phải ấn vào nắp đậy ổ chứa hộp phụ tùng ở đế báng súng, lấy ống phụ tùng ra. Đặt súng, tháo rời từng bộ phận.Bước 2. Tháo ống phụ tùng.KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái giữ súng như bước 1. Tay phải mở lê 45, kéo thông nòng sang bên phải lên trên rút thông nòng ra, gập lê lạiBước 3. Tháo thông nòng.KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái nắm cổ báng súng, mặt súng quay lên trên, ngón tay cái ấn vào đuôi cốt lò xo bộ phận đẩy về. Tay phải nắm phái dưới hộp khoá nòng nhấc lên, lấy ra.Bước 4. Tháo nắp hộp kkoá nòng.KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái giữ súng như cũ, tay phải cần chân đuôi lò xo bộ phận đẩy về, đẩy về trước cho chân đuôi lò xo rời khỏi rãnh chứa hộp khoá nòng, lấy ra.Bước 5. Tháo bộ phận đẩy về.KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái giữ như cũ. Tay phải nắm choàng lên bệ khoá nòng, kéo bệ khoá nòng và khoá nòng về sau hết cỡ, nhớc lên tháo ra khỏi hộp khoá nòng. Tay phải cầm gnửa bệ khoá nòng, tay trái cầm khoá nòng xoay sang phải về sau để muấ đóng mở của khoá nòng rơi khỏi rãnh lượn ở bệ khoá nòng, tháo khoá nòng ra khỏi bệ khoá nòng.Bước 6. Tháo bệ khoá nòng và khoá nòngKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái cầm ốp lót tay dưới, mặt súng quay lên trên. Tay phải dùng ngón trỏ hoặc ống phụ tùng xoay lẫy giữ ống dẫn thoi lên góc 45, lấy ống dẫn lhoi trên ra khỏi súng.Bước 7. tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên. Tay trái giữ súng như khi tháo, tay phải cầm ống dẫn thoi và ốp lót tay trên lắp đầu ống dẫn thoi vào khuyết ở khâu truyền khí thuốc, ấn ốp lót tay trên xuống, gạt lẫy giữ ống dẫn thoi xuống hết cỡ. Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng. Tay phải cầm bệ khoá nòng như khi tháo, tay trái cầm khoá nòng lắp đuôi khoá nòng vào ổ chứa rồi xoay khoá nòng từ sau sang phải lên trên hết cỡ; ngón cái tay phải tì vào tai khoá trá của khoá nòng. - Động tác lắp súng* Gồm 7 bước sau:Bước 1: Bước 2: + Lắp khoá nòng vào bệ khoá nòng: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái cầm cổ bán súng, mặt súng hơi nghiêng sang phải. Tay phải đưa đầu thoi đẩy vào lỗ chứa thoi ở bệ thước ngắm, đặt phía sau bệ khoá nòng sát phía sau hộp khoá nòng, ấn đều bệ khoá nòng cho hai rãnh trược ở bệ khoá nòng khớp vào hai gờ ở hộp khoá nòng, đẩy bệ khoá nòng và khoá nòng về trước hết cỡ. Lắp bộ phận đẩy về. Tay trái vẫ giữ súng, tay phải cần chân đuôi cốt lò xo bộ phận đẩy về, lắp đầu bộ phận đẩy về vào lỗ chứa bộ phận đẩy về ở bệ khoá nòng, ấn bộ phận đẩy về trước, lựa cho chân đuôi cót lò xo bộ phận đẩy về khớp vào rãnh dọc ở hộp khoá nòng.Bước 3: + Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng vào súng: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Lắp bộ phận khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng. Tay trái vẫn giữ súng, tay phải cầm nắp hộp khoá nòng, lựa cho đầu nắp hộp khoá nòng vào khuyết hình cung ở bệ thước ngắm, ấn nắp hộp khoá nòng xuống cho mấu giữ nắp hộp khoá nòng lọt vào lỗ chứa mẫu giữ nắp hộp khoá nòng. Tay trái giữ súng như bước 1 khi tháo. Tay phải ngón cái kéo tay kéo bệ khoá nòng về sau hết cỡ, thả ra, làm 2 đến 3 lần, bệ khoá nòng và khoá nòng chuyển động bình thường, bóp cò, búa đập là được, gạt cần định cách bắn về vị trí an toàn. Bước 4: + Lắp hộp khoá nòng: + Kiểm tra chuyển động của súng: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Lắp thông nòng súng. Tay trái cần ốp lót tay giữ súng như khi tháo, tay phải cầm thông nòng và lắp đầu thông nòng và lỗ chứa dưới khâu truyền khí thuốc và ốp lót tay dưới, ấn xuống để duôi thông nòng lọt vào khuýet chứa ở bệ đầu ngắm. Lắp ống phụ tùng. Hai tay kết hợp lắp ống phụ tùng vào ống dựng. Tay trái cầm súng như khi tháo, tay phải cầm ống phụ tùng (nắp ống hướng vào lòng bàn tay), Lắp ống đựng phụ tùng vào ổ chứa ở đế báng súng, dùng ngón trỏ ấn ống đựng phụ tùng vào hết cỡ, rút ngón tay ra, nắp giữ ống đựng phụ tùng tự động đóng lại.Bước 5: Bước 6: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Lắp hộp tiếp đạn. Tay trái giữ súng như khi tháo, tay phải cầm hộp tiếp đạn, lựa cho mấu trước của hộp tiếp đạn vào khuyết chứa ở hộp khoá nòng, ấn hộp tiếp đạn vào và kéo xuống dưới để mấu sau của hộp tiếp đạn khớp vào lẫy giữ hộp tiếp đạn, kiểm tra thấy chắc cắn là được.Bước 7: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay sang trái. Tay phải cầm viên đạn, đầu đạn quay sang phải, đặt viên đạn vào cửa tiếp đạn. Lắp đủ 30 viên sẽ nhìn thấy đáy vỏ viên đạn ở lỗ kiểm tra. c, Lắp và tháo đạn ra khỏi hộp tiêp đạn- Lắp đạn: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Tay trái cầm hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay vào trong. Tay phải dùng ngón tay cái đẩy đáy vỏ đạn về trước, cứ như vậy đến khi hết đạn. Ngoài còn có thể dùng ngón tay cái kết hợp với lực ấn và miết viên đạn ra.- Tháo đạn: KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Đầu thoi nằm trong khâu truyền khí thuốc. - Cần định cách bắn và khoá an toàn ở vị trí trên cùng, mấu đè tì lên chân cò làm cho cò không chuyển động được. - Lò xo hộp tiếp đạn đẩy bàn nâng đạn lên sát gờ giữ đạn. Nếu trong hộp tiếp đạn có đạn thì viên đạn thư nhất nằm sát dưới khoá nòng. - Khoá nòng nằm sát mặt cắt sau nòng súng. Hai tay khoá nằm trong ổ chứa tai khoá thành thế đóng khoá. Mấu đuôi lẫy bảo hiểm ở bệ khoá nòng đè đuôi búa. Mặt búa tì sát vào mặt cắt sau khoá nòng.5. chuyển động các bộ phận của súnga, Vị trí các bộ phận trước khi lên đạnKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Gạt cần định cách bắn về vị trí bắn, kéo tay kéo bệ khoá nòng về sau một đoạn ngăn, khoá nòng lúc này chưa lùi theo, như cạnh vát của hai tai khoá trái miết vào cạnh vát của ổ chứa tai khoá làm cho khoá nòng xoay sang trái, mấu đóng mở trợt trong rãnh lượn của bệ khoá nòng làm cho khoá nòng xoay sang trái, hai tai khoá rời khỏi hai ổ chứa tai khoá. Bệ khoá nòng tiếp tục lùi kéo khoá nòng lùi kéo khoá nòng lùi theo. Mấu gạt đuôi lẫy bảo hiểm rời khỏi đuôi lẫy bảo hiểm làm đuôi lẫy nhô lên, mấu giương búa đè ngả về sau. - Bàn nâng nâng viên đạn thứ nhất nằm trước đường tiến của mấu đẩy đạn, lò xo đẩy về bị ép lại.b, chuyển động các bộ phận của súng khi lên KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Thả tay kéo bệ khoá nòng, lò xo đẩy bung ra đẩy bệ khoá nòng về trước. Mấu đẩy đạn đẩy viên đạn thứ nhất vào buồng đạn. Khoá nòng tiến đến sát mặt cắt phía sau nòng súng thì dừng lại, cạnh vát hai tai khoá trái miết vào thành trái ở hộp khoá nòng, làm khoá nòng xoay sang phải, bệ khoá nòng tiếp tục tiến, mấu đóng mở của khoá nòng chuyển động trong rãnh lượn của bệ khoá nòng làm khoá nòng xoay sang phải. Hai tai khoá khớp vào ổ chứa tai khoá thành thế đóng khoá. - Ngoàm móc đạn móc vào gờ đáy vỏ đạn, đáy vỏ đạn đẩy đầu kim hoả về sau, mấu gạt đuôi lẫy bảo hiểm rời khỏi đuôi búa, búa được nâng lên nhưng bị ngoàm giữ búa mắc vào 2 tai búa, giữ búa ở thế giương. KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 Chú ý: Nếu cần định cách bắn ở vị trí bắn phát một thì khi bóp cò chỉ 1 viên đạn nổ và muốn bắn tiếp phải thả cò ra rồi lại bóp cò đạn mới nổ .c, chuyển động các bộ phận khi bắnKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918+ Dùng vải mềm lau khô, lau sạch xong bôi 1 lớp dầu mỏng cho súng.+ Nếu để lâu trong kho hoặc liêm cất thì bôi 1 lớp mỡ canxi+ Sau khi bắn đạn thật dùng nước xà phòng để lau rửa sạch, sau đó dùng vải mềm lau khô, bôi 1 lớp dầu nhớt mỏng.+ Nếu để lâu ngày mới sử dụng hoặc cất trong kho hay niêm cất thì bôi một lớp mỡ canxi.6. Giữ gìn bảo quản súng đạna, Lau chùi bảo quảnKHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 - Phải lau chùi bảo quản súng, đạn sạch sẽ không để súng đạn han gỉ. - Phải để súng đạn nơi khô ráo sạch sẽ, tránh va đập làm méo bẹp hư hỏng súng. - Không được để súng đạn gần lửa hoặc nơi dễ gây han gỉ. - Cấm bôi dầu cho đạn, đạn gỉ phải dùng vải khô lau sạch, cấm dùng vật rắn để cạo gỉ ở hạt lửa. - Cấm bỏ đạn vào lửa hoặc những nơi nhiệt độ cao. - Cấm chĩa súng vào người khi tập đặc biệt khi bắn đạn thật. - Không được dùng súng như cây gậy để chống đập khi sử dụng.KHOA-K C TCHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2 Lê Xuân Luyện: 0915054918 + Kiểm tra súng phải đồng bộ, không han gỉ, cáu bẩn, sứt gẫy, rơ hỏng. + Kiểm tra khóa an toàn có đóng mở tốt không. + Kiểm tra đạn không nứt, không méo bẹp, han gỉ, đầu đạn không rơ lỏng, hạt lửa không han gỉ, gỡ đít đạn không bị sứt mẻ, đạn không dính dầu mỡ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_gioi_thieu_mot_so_loai_vu_khi_bo_binh.ppt