Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp - Võ Thị Thu Thủy

Theo tính chất của tiếp xúc.

Giao tiếp trực tiếp.

 Các chủ thể trực tiếp gặp rỡ (thảo luận, đàm

phán ).

 Sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (ánh mắt,

quần áo, trang điểm ).

 Nhanh chóng biết ý kiến của người đối thoại.

 Điều chỉnh quá trình giao tiếp kịp thời để đạt

mục đích.

Giao tiếp gián tiếp

 Sử dụng ngôn ngữ để

giao tiếp.

 Cùng một lúc tiếp xúc

với nhiều đối tượng.

 Các chủ thể tiếp xúc

với nhau qua thư từ,

điện thoại, truyền

hình hay người thứ

ba.

 Không thể sử dụng

phương tiện phi ngôn

ngữ.

pdf31 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 916 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp - Võ Thị Thu Thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP SỐ TIẾT :30 GIẢNG VIÊN: VÕ THỊ THU THỦY WEB:  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP (3 TIẾT) Chương 2 : CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN ( 6 TIẾT) Chương 3: GIAO TIẾP ỨNG XỬ ( 12 TIẾT)  Chương 4: CÁC ĐẶC TRƯNG TÂM LÝ VÀ TẬP QUÁN GIAO TIẾP TIÊU BIỂU (9 TIẾT) MỤC TIÊU MÔN HỌC Về kiến thức: Trang bị cho sv kiến thức cơ bản về giao tiếp và ứng xử theo truyền thông dân tộc và thông lệ quốc tế Về kỹ năng: phân tích,đánh giá các quan hệ giao tiếp hợp lý. Sử dụng tối ưu các phương tiện giao tiếp và biết vận dụng kiến thức phù hợp với ngành nghề chuyên môn. COUNSELING CENTER Giao tiếp là gì? Là hoạt động xác lập, vận hành các mối quan hệ giữa người với người. Thoả mãn nhu cầu nhất định 1.Trong đời sống và xã hội  Xã hội tồn tại và phát triển toàn diện. Vai trò của giao tiếp 2. Đối với cá nhân. Giao tiếp là điều kiện để tâm lý, nhân cách cá nhân phát triển bình thường. Trong giao tiếp, nhiều phẩm chất của con người, đặc biệt là các phẩm chất đạo đức được hình thành và phát triển. Giao tiếp thoả mãn nhiều nhu cầu của con người. 3. Vai trò của giao tiếp trong công việc 4. Chức năng của giao tiếp Chức năng thông tin Chức năng điều khiển Chức năng tổ chức, phối hợp hành động Chức năng phê bình và tự phê bình CARING COUNSELING CENTER Chức năng của giao tiếp Nhóm chức năng xã hội Chức năng thông tin Chức năng tổ chức, phối hợp hành động Chức năng điều khiển Chức năng phê bình và tự phê bình Nhóm chức năng tâm lý Động viên, khích lệ Thiết lập, phát triển, củng cố, các mối quan hệ Cân bằng cảm xúc Hình thành Phát triển Nhân cách Phân loại giao tiếp 1. Theo tính chất của tiếp xúc. Giao tiếp trực tiếp.  Các chủ thể trực tiếp gặp rỡ (thảo luận, đàm phán).  Sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (ánh mắt, quần áo, trang điểm).  Nhanh chóng biết ý kiến của người đối thoại.  Điều chỉnh quá trình giao tiếp kịp thời để đạt mục đích. Các chủ thể trực tiếp gặp gỡ Sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ Giao tiếp gián tiếp  Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp.  Cùng một lúc tiếp xúc với nhiều đối tượng.  Các chủ thể tiếp xúc với nhau qua thư từ, điện thoại, truyền hình hay người thứ ba.  Không thể sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ. 2. Theo quy cách của giao tiếp. Giao tiếp chính thức  Mang tính chất công vụ (hội họp, mít tinh, đàm phán)  Vấn đề trao đổi bàn bạc được xác định trước.  Thông tin có tính chính xác cao. Được chủ thể cân nhắc trước. Giao tiếp không chính thức  Mang tính cá nhân.  Không quan tâm đến hình thức.  Dựa trên sự hiểu biết giữa các chủ thể.  Môi trường giao tiếp thân mật, cởi mở, hiểu biết lẫn nhau.  Giao tiếp ở thế mạnh, thế cân bằng, thế yếu.  Trong giao tiếp, vi thế của một người đối với người khác dễ bị chi phối. 3. Theo thế vị. Biểu hiện mối tương quan giữa những người giao tiếp với nhau. Thể hiện rõ vai trò người mạnh và người phụ thuộc. Cần đánh giá đúng vị thế của mình và người đối thoại để thể hiện 4. Theo số lượng người tham gia giao tiếp và tính chất của mối quan hệ của họ. 123 West Main Street New York, NY 10001 | www.carecounseling.com| P: 555.123.4568 F: 555.123.4567 Thank You CARING COUNSELING CENTER

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ky_nang_giao_tiep_chuong_1_khai_quat_chung_ve_giao.pdf
Tài liệu liên quan