Bài giảng LYMPHOM không HODGKIN người lớn Dịch tễ - Chẩn đoán - điều trị

Đặt vấn đề:

LKH la 1 trong 10 loai ung thư thường gặp

LKH : LH =4 :1.

TPHCM, xuat đo: 2,8/100.000 dân (1998).

La nhom benh ly không đong nhat do roi loan tăng sinh dong lymphô.

Bieu hien lâm sang đa dang, chan đoan GPB đôi khi kho khăn.

Đap ứng tot vơi hoa trị va xa trị, co tiem năng trị khoi.

 

ppt41 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng LYMPHOM không HODGKIN người lớn Dịch tễ - Chẩn đoán - điều trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLYMPHOM không HODGKIN người lớn Dịch tễ - chẩn đoán - điều trị ( slide ).ppt
Tài liệu liên quan