Bài giảng Mã nguồn mở - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở - Đỗ Xuân Phi

Các loại giấy phép (tt)

Phần mềm không phải trả tiền cho nhà sản xuất (Royalties Free Binaries Software)

Phần mềm được cung cấp dưới dạng nhị phân và được dùng tự do. (vd : Internet Explorer và NetMeeting)

Thư viện phần mềm không phải trả tiền (Royalties Free Software Libraries)

Là những phần mềm mà mã nhị phân cũng như mã nguồn được dùng và phân phối tự do, nhưng người dùng không được phép sửa đổi. Thí dụ: các thư viện lớp học, các tệp “header”, các framework.

Phần mềm mã nguồn mở kiểu BSD – (Open Source BSD-style)

Cho phép sử dụng và phân phối lại các phần mềm này dưới dạng mã nhị phân và mã nguồn. Tuy người dùng có quyền sửa đổi mã, nhưng về nguyên tắc nhóm phát triển không cho phép người dùng tự do lấy mã nguồn từ kho mã ra sửa (gọi là check-out) và đưa mã đã sửa vào lại kho mã mà không được họ kiểm tra trước (gọi là các “check-in”).

PMNM kiểu Apache (Open Source Apache-style)

Chấp nhận nguồn mở kiểu BSD nhưng cho phép những người ngoài nhóm phát triển xâm nhập vào lõi của mã nền (core codebase), tức là được phép thực hiện các “check-in”.

PMNM kiểu CopyLeft hay kiểu Linux (Open Source CopyLeft, Linux-style)

PMNM kiểu CopyLeft (trò chơi chữ của Free Software Foundation – FSF – và GNU – Gnu’s Not Unix, để đối nghịch hoàn toàn với CopyRight !) hay còn gọi là giấy phép GPL (General Public Licence) là một bước tiến quan trọng theo hướng tự do hóa của các giấy phép phần mềm. Giấy phép GPL yêu cầu không những mã nguồn gốc phải được phân phối theo các qui định của GPL mà mọi sản phẩm dẫn xuất cũng phải tuân thủ GPL.

GPL cho người dùng tối đa quyền hạn và tự do đối với các PMNM theo GPL, cụ thể người dùng có quyền không những sao chép, sửa đổi, mua bán các PMNM dưới CopyLeft mà còn được quyền tự do như vậy đối với các phần mềm dẫn xuất. Tóm lại nếu PMNM gốc đã theo CopyLeft thì mọi PMNM dẫn xuất của nó cũng đương nhiên theo CopyLeft.

 

pptx27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mã nguồn mở - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở - Đỗ Xuân Phi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÃ NGUỒN MỞĐánh Giá Môn Học40% điểm trên lớp60% điểm thi cuối kỳYêu cầu đạt đượcXây dựng website thương mại điện tửTự xây dựng bằng PHP & MySQL Sử dụng JoomlaSử dụng Moodle.Thực HànhThi thực hành trực tiếp trên máy để lấy điểm 2 bài kiểm tra điều kiệnMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở1TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞGiảng viên : ThS. Đỗ Xuân PhiEmail : phidx@hubt.edu.vnChương 1 : Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở2Nội DungKhái niệm về phần mềm nguồn mởLợi ích của phần mềm nguồn mởNhược điểm của các hệ thống mã nguồn mởCác loại giấy phépPhân loại các nhóm phần mềm mã nguồn mởYêu cầu đề tàiMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở3Khái niệm về phần mềm nguồn mởPhần mềm nguồn mở (PMNM) là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi .Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở4Khái niệm về phần mềm nguồn mở (tt)Nhà cung cấp PMNM có quyền yêu cầu người dùng trả một số chi phí về các dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tư vấn, vv tức là những dịch vụ để phục vụ người dùng, nhưng không được bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản của trí tuệ chung, không phải là tài sản riêng của một nhà cung cấp nào.Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở5Khái niệm về phần mềm nguồn mở (tt)Tiện ích mà Open Source mang lại chính là quyền tự do sử dụng chương trình cho mọi mục đích, quyền tự do để nghiên cứu cấu trúc của chương trình, chỉnh sữa phù hợp với nhu cầu, truy cập vào mã nguồn, quyền tự do phân phối lại các phiên bản cho nhiều người, quyền tự do cải tiến chương trình và phát hành những bản cải tiến vì mục đích công cộng.Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở6Lịch sử phát triển1983 : Xu hướng phần mềm miền phí “Free Software” bắt đầu1995 : Free Software Foundation đưa ra định nghĩa về phần mềm miễn phí.1998 : Tổ chức “Open Source Initiative” do Eric S. Raymond và Bruce Perens thành lập đã đổi thuật ngữ “phần mềm miễn phí” thành “phần mềm nguồn mở”Miễn phíCó source codeCó thể thay đổi, tinh chỉnh source codeOSI đã đưa ra các chính sách bản quyền và giấy phép mã nguồn mở.Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở7Lợi ích của phần mềm nguồn mởTính an toànTính ổn định/đáng tin cậyCác chuẩn mở và việc không phải lệ thuộc nhà cung cấpGiảm phụ thuộc vào nhập khẩuPhát triển năng lực của ngành công nghiệp phần mềm địa phươngVấn đề vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, và tính tuân thủ WTONội địa hoáMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở8Nhược điểm của PMNMNhiều lĩnh vực chưa có sản phẩm phần mềm hoàn thiệnKhông hoàn toàn tương thích với PMNĐThiếu tính tiện dụng vốn là đặc trưng của phần mềm thương mạiMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở9Các loại giấy phépPhần mềm thương mại (Commercial Software)Là phần mềm thuộc bản quyền của tác giả hoặc nhà sản xuất, chỉ được cung cấp ở dạng mã nhị phân, người dùng phải mua và không có quyền phân phối lại.Phần mềm thử nghiệm giới hạn (Limited Trial Software)Là những phiên bản giới hạn của các phần mềm thương mại được cung cấp miễn phí nhằm mục đích thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm và kích thích người dùng quyết định mua. Loại sản phấm này không chỉ giới hạn về tính năng mà còn giới hạn về thời gian dùng thử (thường là 60 ngày).Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở10Các loại giấy phép (tt)Phần mềm “chia sẻ” (Shareware)Loại phần mềm này có đủ các tính năng và được phân phối tự do, nhưng có một giấy phép khuyến cáo các cá nhân hoặc tổ chức mua, tùy tình hình cụ thể. (vd : Winzip)Phần mềm sử dụng phi thương mại (Non-commercial Use)Loại phần mềm này được sử dụng tự do và có thể phân phối lại bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng các tổ chức kinh tế, thí dụ các doanh nghiệp, muốn dùng phải mua. (vd :Netscape).Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở11Các loại giấy phép (tt)Phần mềm không phải trả tiền cho nhà sản xuất (Royalties Free Binaries Software)Phần mềm được cung cấp dưới dạng nhị phân và được dùng tự do. (vd : Internet Explorer và NetMeeting)Thư viện phần mềm không phải trả tiền (Royalties Free Software Libraries)Là những phần mềm mà mã nhị phân cũng như mã nguồn được dùng và phân phối tự do, nhưng người dùng không được phép sửa đổi. Thí dụ: các thư viện lớp học, các tệp “header”, các framework...Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở12Các loại giấy phép (tt)Phần mềm mã nguồn mở kiểu BSD – (Open Source BSD-style)Cho phép sử dụng và phân phối lại các phần mềm này dưới dạng mã nhị phân và mã nguồn. Tuy người dùng có quyền sửa đổi mã, nhưng về nguyên tắc nhóm phát triển không cho phép người dùng tự do lấy mã nguồn từ kho mã ra sửa (gọi là check-out) và đưa mã đã sửa vào lại kho mã mà không được họ kiểm tra trước (gọi là các “check-in”).PMNM kiểu Apache (Open Source Apache-style)Chấp nhận nguồn mở kiểu BSD nhưng cho phép những người ngoài nhóm phát triển xâm nhập vào lõi của mã nền (core codebase), tức là được phép thực hiện các “check-in”.Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở13Các loại giấy phép (tt)PMNM kiểu CopyLeft hay kiểu Linux (Open Source CopyLeft, Linux-style)PMNM kiểu CopyLeft (trò chơi chữ của Free Software Foundation – FSF – và GNU – Gnu’s Not Unix, để đối nghịch hoàn toàn với CopyRight !) hay còn gọi là giấy phép GPL (General Public Licence) là một bước tiến quan trọng theo hướng tự do hóa của các giấy phép phần mềm. Giấy phép GPL yêu cầu không những mã nguồn gốc phải được phân phối theo các qui định của GPL mà mọi sản phẩm dẫn xuất cũng phải tuân thủ GPL.GPL cho người dùng tối đa quyền hạn và tự do đối với các PMNM theo GPL, cụ thể người dùng có quyền không những sao chép, sửa đổi, mua bán các PMNM dưới CopyLeft mà còn được quyền tự do như vậy đối với các phần mềm dẫn xuất. Tóm lại nếu PMNM gốc đã theo CopyLeft thì mọi PMNM dẫn xuất của nó cũng đương nhiên theo CopyLeft.Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở14Phân loại phần mềm nguồn mởNhóm hệ điều hànhLinuxUnixAndroidMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở15Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Nhóm Cơ sở dữ liệuMySQLCassandraPostgreSQLMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở16Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Nhóm ứng dụng DesktopOpen OfficeXara XtremeGZIPEclipseMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở17Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Nhóm ServerWebserverApacheNGINXLighttpdMail ServerSENDMAILQMAILPOSTFIXEXIMMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở18File ServerXtreemFSHFSOpenfilerPhân loại phần mềm nguồn mở (tt)Nhóm ứng dụng Web : loại ứng dụng rộng rãi hiện nayMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở19ân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về CMS/PortalMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở20Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về ForumMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở21Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về BlogMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở22Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về thương mại điện tử (eCommerce)Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở23Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về ERPMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở24Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về Giáo dục (Education)Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở25Phân loại phần mềm nguồn mở (tt)Loại hệ thống chuyên về Social NetworkingMôn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở26Hỏi Đáp ?Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_giang_ma_nguon_mo_chuong_1_tong_quan_ve_cac_he_thong_ma.pptx