Bài giảng Miễn dịch - Nguyễn Văn Thịnh

1. Khái niệm:

 Là loại kháng nguyên

 Tạo miễn dịch nhân tạo

 Phân loại:

• Vaccin sống bất hoạt, giảm độc lực

• Vaccin tinh khiết (giải đtố, cấu trúc)

• Vaccin tổng hợp

• Vaccin vector virus sống2. Tiêu chuẩn:

 An toàn:

• Không gây hại

• Vaccin sống

 Hiệu quả:

• Tạo được miễn dịch

• Vaccin chết3. Nguyên tắc sử dụng:

 Đúng đối tượng

 Đúng phương pháp

 Đúng lịch

 “Cộng dồn”

pdf23 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Miễn dịch - Nguyễn Văn Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 1 1. Phân loại miễn dịch 2. Mô tả các quá trình miễn dịch 3. Đặc điểm, tính chất của kháng nguyên, kháng thể 4. Đặc điểm, tính chất của vaccin, kháng HT 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 2 . Miễn dịch: khả năng không mắc bệnh  Tiếp xúc mầm bệnh  Tạo biện pháp chống đỡ  Không mắc bệnh lần sau . Miễn dịch với bệnh cụ thể . Ghi nhớ tác nhân gây bệnh 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 3 1. Khái niệm: . Tác nhân gây bệnh: vi khuẩn, virus, vi nấm, ký sinh trùng, tế bào gây hại . Càng lạ tính sinh miễn dịch càng cao . Kích thích sinh kháng thể đặc hiệu 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 4 2. Phân loại: . Kháng nguyên của vi khuẩn, vi nấm:  Độc tố  Men  Cấu trúc . Kháng nguyên của virus: tất cả . Kháng nguyên nhóm máu: Rhesus, ABO 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 5 1. Khái niệm: . Protein đặc hiệu của huyết thanh . Do cơ thể tổng hợp . Kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên . Còn gọi là globulin miễn dịch 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 6 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 7 2. Phân loại: . IgA: niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa . IgE: liên quan đến dị ứng . IgD: chưa rõ . IgG: nhiều nhất, qua được nhau thai . IgM: lớn nhất, xuất hiện sớm nhất 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 8 1. Khái niệm: . Là loại kháng nguyên . Tạo miễn dịch nhân tạo . Phân loại: • Vaccin sống bất hoạt, giảm độc lực • Vaccin tinh khiết (giải đtố, cấu trúc) • Vaccin tổng hợp • Vaccin vector virus sống 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 9 2. Tiêu chuẩn: . An toàn: • Không gây hại • Vaccin sống . Hiệu quả: • Tạo được miễn dịch • Vaccin chết 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 10 3. Nguyên tắc sử dụng: . Đúng đối tượng . Đúng phương pháp . Đúng lịch . “Cộng dồn” 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 11 1. Khái niệm: . Là loại kháng thể . Trích từ huyết thanh đã gây miễn dịch . Tạo miễn dịch thụ động . Kém bền 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 12 2. Phân loại: . Kháng huyết thanh trích từ động vật: • Kháng độc tố: bạch hầu, uốn ván • Kháng vi khuẩn: dịch hạch . Kháng huyết thanh trích từ người bệnh bình phục . Gamma globulin 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 13 3. Nguyên tắc sử dụng: . Điều trị cấp cứu . Dùng liều cao từ đầu . Tạm thời 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 14 MIỄN DỊCH THÍCH ỨNG BẨM SINH Dịch thể - Tế bào VAY MƯỢN CHỦ ĐỘNG THỤ ĐỘNG Tự nhiên Thu được Tự nhiên Thu được 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 15 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 16 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 17 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 18 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 19 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 20 . Mieãn dòch chuû ñoäng:  Cô theå töï taïo ra khaùng theå  Beàn vöõng . Mieãn dòch thuï ñoäng:  Khaùng theå ñöa töø ngoaøi vaøo  Keùm beàn 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 21 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 22 TX KHÁNG NGUYÊN KHÔNG ĐẶC HIỆU ĐẶC HIỆU Da – niêm mạc Dịch thể Tế bào Hrào vật lý Nhận diện Lympho B Hoạt hóa Hrào hóa học Thực hiện Hrào tế bào Kháng thể Thoái trào Hrào thể chất Trí nhớ MD 06/11/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical Intermediate 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mien_dich_nguyen_van_thinh.pdf
Tài liệu liên quan