Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng - Nguyễn Văn Thịnh

1. Khái niệm:

 Là loại kháng thể

 Trích từ huyết thanh đã gây miễn dịch

 Tạo miễn dịch thụ động

 Kém bền2. Phân loại:

 Kháng huyết thanh trích từ động vật:

• Kháng độc tố: bạch hầu, uốn ván

• Kháng vi khuẩn: dịch hạch

 Kháng huyết thanh trích từ người bệnh

bình phục

 Gamma globulin3. Nguyên tắc sử dụng:

 Điều trị cấp cứu

 Dùng liều cao từ đầu

 Tạm thời

pdf29 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng - Nguyễn Văn Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 1 Intermediate 1.Phân loại miễn dịch 2.Đặc điểm, tính chất của kháng nguyên, kháng thể 3.Đặc điểm, tính chất của vaccin, kháng HT 4.Trình bày lịch tiêm chủng mở rộng và các vấn đề lưu ý 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 2 Intermediate . Miễn dịch: khả năng không mắc bệnh  Tiếp xúc mầm bệnh  Tạo biện pháp chống đỡ  Không mắc bệnh lần sau . Miễn dịch với bệnh cụ thể . Ghi nhớ tác nhân gây bệnh 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 3 Intermediate 1. Khái niệm: . Tác nhân gây bệnh: vi khuẩn, virus, vi nấm, ký sinh trùng, tế bào gây hại . Càng lạ tính sinh miễn dịch càng cao . Kích thích sinh kháng thể đặc hiệu 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 4 Intermediate 2. Phân loại: . Kháng nguyên của vi khuẩn, vi nấm:  Độc tố  Men  Cấu trúc . Kháng nguyên của virus: tất cả . Kháng nguyên nhóm máu: Rhesus, ABO 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 5 Intermediate 1. Khái niệm: . Protein đặc hiệu của huyết thanh . Do cơ thể tổng hợp . Kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên . Còn gọi là globulin miễn dịch 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 6 Intermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 7 Intermediate 2. Phân loại: . IgA: niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa . IgE: liên quan đến dị ứng . IgD: chưa rõ . IgG: nhiều nhất, qua được nhau thai . IgM: lớn nhất, xuất hiện sớm nhất 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 8 Intermediate 1. Khái niệm: . Là loại kháng nguyên . Tạo miễn dịch nhân tạo . Phân loại: • Vaccin sống bất hoạt, giảm độc lực • Vaccin tinh khiết (giải đtố, cấu trúc) • Vaccin tổng hợp • Vaccin vector virus sống 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 9 Intermediate 2. Tiêu chuẩn: . An toàn: • Không gây hại • Vaccin sống . Hiệu quả: • Tạo được miễn dịch • Vaccin chết 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 10 Intermediate 3. Nguyên tắc sử dụng: . Đúng đối tượng . Đúng phương pháp . Đúng lịch . “Cộng dồn” 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 11 Intermediate 1. Khái niệm: . Là loại kháng thể . Trích từ huyết thanh đã gây miễn dịch . Tạo miễn dịch thụ động . Kém bền 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 12 Intermediate 2. Phân loại: . Kháng huyết thanh trích từ động vật: • Kháng độc tố: bạch hầu, uốn ván • Kháng vi khuẩn: dịch hạch . Kháng huyết thanh trích từ người bệnh bình phục . Gamma globulin 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 13 Intermediate 3. Nguyên tắc sử dụng: . Điều trị cấp cứu . Dùng liều cao từ đầu . Tạm thời 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 14 Intermediate MIỄN DỊCH SẴN CÓ THU ĐƯỢC TỰ NHIÊN NHÂN TẠO Chủ động Thụ động Chủ động Thụ động 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 15 Intermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 16 Intermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 17 Intermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 18 Intermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 19 Intermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 20 Intermediate . Mieãn dòch chuû ñoäng:  Cô theå töï taïo ra khaùng theå  Beàn vöõng . Mieãn dòch thuï ñoäng:  Khaùng theå ñöa töø ngoaøi vaøo 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 21  Keùm beànIntermediate 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 22 Intermediate Không Đặc hiệu KHÁNG Dịch thể NGUYÊN Đặc hiệu Nhận diện Hoạt hóa Tế bào Thực hiện Thoái trào Trí nhớ MD 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 23 Intermediate Vaccin Đường Liều Thời điểm B.quản 0 BCG ID 0.1ml ≤m1 0-2 C 0 VGSV B IM 0.5ml ≤24h-m2-m3-m4 2-8 C 0 DTC IM 0.5ml m2-m3-m4, Re:m18 2-8 C 0 Hib IM 0.5ml m2-m3-m4 2-8 C 0 OPV PO 2 giọt m2-m3-m4, Re:mx-mx+1 0-2 C 0 Sởi SC 0.5ml m9, Re:m18 0-2 C 0 VNNB B 0.5ml y1-y1+2w-y2 0-2 C 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 24 Intermediate Mũi 1 .Mang thai 4-5 tháng .Chưa có tác dụng bảo vệ 4 tuần .Trước sinh > 15 ngày Mũi 2 .Bảo vệ 1-3 năm 6 tháng Mũi 3 Bảo vệ 3-5 năm 1 năm Mũi 4 Bảo vệ 5-10 năm 1 năm Bảo vệ hết Mũi 5 tuổi SĐ 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 25 Intermediate . Sốt: lau mát, uống thuốc hạ sốt . Đau nơi tiêm: chườm lạnh . Co giật: chuyển tuyến trên . Nổi ban: theo dõi, chuyển tuyến . Abcès: kháng sinh 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 26 Intermediate . Phích vaccin: 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 27 Intermediate . Chỉ thị nhiệt độ: 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 28 Intermediate . Nghiệm pháp lắc 19/07/2014 Dr. Thinh - Tay Ninh Medical 29 Intermediate

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mien_dich_va_tiem_chung_mo_rong_nguyen_van_thinh.pdf
Tài liệu liên quan