Bài giảng Miệng

các nếp lưỡi nắp

- Rễ lưỡi:

Ba nếp lưỡi nắp (nếp lưỡi

nắp giữa và nếp lưỡi nắp

bên), giới hạn nên các

thung lũng nắp thanh môn.

Cấu tạo của lưỡi:

Lưỡi

Khung

Xương móng

Cân

Cân lưỡi

Vách lưỡi

cơ nội tại: cơ dọc lưỡi trên, cơ dọc lưỡi

dưới, cơ ngang lưỡi, cơ thẳng lưỡi

cơ ngoại lai: cơ móng lưỡi, cơ trâm

lưỡi, cơ cằm lưỡi, cơ khẩu cái lưỡi.

pdf31 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Miệng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MIỆNG ThS.BS Nguyễn Hoàng Vũ Tiền đình miệng Ổ miệng chính 1/2/2016 Dr.Vu 2 Khẩu cái: Giới hạn trên của miệng Hai phần: khẩu cái cứng và khẩu cái mềm 1/2/2016 Dr.Vu 3 Khẩu cái cứng: Mỏm khẩu cái X. hàm trên và mảnh ngang xương khẩu cái TK: TK khẩu cái lớn và TK mũi khẩu cái từ hạch chân bướm khẩu cáI của TK hàm trên (V2). ĐM: ĐM khẩu cái lớn: xuất phát từ ĐM khẩu cái xuống (nhánh của ĐM hàm) . 1/2/2016 Dr.Vu 4 1/2/2016 Dr.Vu 5 Hạch chân bướm khẩu cái TK khẩu cái lớn TK khẩu cái bé TK mũi khẩu cái 1/2/2016 Dr.Vu 6 ĐM khẩu cái lớn phải và trái 1/2/2016 Dr.Vu 7 Khẩu cái mềm: Tiếp theo khẩu cái cứng, chiếm 1/5 còn lại của khẩu cái. ĐM: - ĐM khẩu cái lớn và ĐM khẩu cái bé (của ĐM khẩu cái xuống). - ĐM khẩu cái lên (của ĐM mặt) - Nhánh khẩu cái (của ĐM hầu lên). TK: Cảm giác: TK khẩu cái bé. Vận động: TK X. 1/2/2016 Dr.Vu 8 2 1 1 2 1: Cung khẩu cái lưỡi, có cơ khẩu cái lưỡi 2: Cung khẩu cái hầu, có cơ khẩu cái hầu 1/2/2016 Dr.Vu 9 Hạnh nhân khẩu cái 1/2/2016 Dr.Vu 10 Răng 1/2/2016 Dr.Vu 11 1/2/2016 Dr.Vu 12 1/2/2016 Dr.Vu 13 Lưỡi - Mặt lưng: V lưỡi (rãnh tận cùng) Rễ lưỡi Thân lưỡi Nhú 1/2/2016 Dr.Vu 14 -Mặt dưới có hãm lưỡi. 1/2/2016 Dr.Vu 15 các nếp lưỡi nắp - Rễ lưỡi: Ba nếp lưỡi nắp (nếp lưỡi nắp giữa và nếp lưỡi nắp bên), giới hạn nên các thung lũng nắp thanh môn. 1/2/2016 Dr.Vu 16 Cấu tạo của lưỡi: Xương móng Khung Cân lưỡi Cân Lưỡi Vách lưỡi cơ nội tại: cơ dọc lưỡi trên, cơ dọc lưỡi dưới, cơ ngang lưỡi, cơ thẳng lưỡi Cơ cơ ngoại lai: cơ móng lưỡi, cơ trâm lưỡi, cơ cằm lưỡi, cơ khẩu cái lưỡi. 1/2/2016 Dr.Vu 17 Cơ dọc lưỡi trên Cơ ngang lưỡi Cơ thẳng lưỡi Cơ dọc lưỡi dưới Cơ nội tại 1/2/2016 18 Dr.Vu Cơ khẩu cái lưỡi Cơ trâm lưỡi Cơ cằm lưỡi Cơ móng lưỡi Xương móng Cơ ngoại lai 1/2/2016 Dr.Vu 19 Cơ Nguyên ủy Bám tận Thần kinh Động tác Cơ trâm lưỡi Mỏm trâm Hai bên và dưới lưỡi TK XII Thụt lưỡI và nâng lên Cơ móng lưỡi Thân và sừng Hai bên và dưới lưỡi TK XII Hạ lưỡI và lớn x. móng thụt lưỡi vào Cơ cằm lưỡi Gai cằm Mặt dưới lưỡi, thân TK XII Đưa lưỡi ra x. móng và hạ lưỡi xuống Cơ khẩu cái Khẩu cái Bờ ngoài mặt lưng TK X Nâng lưỡi lưỡi mềm lưỡi 1/2/2016 Dr.Vu 20 TK Cảm giác 2/3 trước lưỡi: . Thừng nhĩ thuộc TK trung gian: cảm giác vị giác . TK lưỡi thuộc TK V3: cảm giác thân thể. 1/3 sau lưỡi . Nhánh lưỡi TK thiệt hầu . Nhánh trong của TK thanh quản trên Cảm giác thân thể và vịgiá c (thuộc TK lang thang) 1/2/2016 Dr.Vu 21 Thần kinh cảm giác Vị giác và thân thể X Vị giác và thân thể IX v Cảm giác thân thề VII’ Vị giác 1/2/2016 Dr.Vu 22 Động mạch lưỡi: nhánh của ĐM cảnh ngoài (xem bài ĐM cảnh ngooài) 1/2/2016 Dr.Vu 23 ĐM lưỡi 1/2/2016 Dr.Vu 24 Các nhánh của ĐM lưỡi Nhánh lưng lưỡi ĐM lưỡi sâu ĐM lưỡi TK hạ thiệt ĐM cảnh ngoài Nhánh trên móng Nhánh dưới lưỡi 1/2/2016 Dr.Vu 25 Tuyến nước bọt Ba cặp tuyến lớn: - Tuyến mang tai - Tuyến dưới hàm - Tuyến dưới lưỡi 1/2/2016 Dr.Vu 26 Tuyến mang tai: 1/2/2016 Dr.Vu 27 TK mặt đi xuyên giữa hai phần của tuyến mang tai 1/2/2016 Dr.Vu 28 Tuyến dưới hàm 1/2/2016 Dr.Vu 29 1/2/2016 Dr.Vu 30 1/2/2016 Dr.Vu 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mieng.pdf