Bài giảng Mô hình toán kinh tế - Chương 10: Mô hình giải tích, Phân tích kinh tế - Kinh doanh - Nguyễn Văn Phong

Hàm sản suất

Ọ(L) = a//

Q(K.L) = aK3U

(8)

(9)

trong đó, K : vốn, L : Lao động. (9) còn được gọi là hàm Cobb-Douglas.

Hàm chi phí

c = c (Q1, Q2,., Qn-L) (10)

trong đó, Q : Sản lượng, L : Lao động.

nv.phongbmtOufm.edu.vn (BMT-TK) TOÁN CHO QUÀN TRỊ - KINH DOANH

Các mô hình kinh tế

Hàm doanh thu - Lọi nhuận

R(Q1, Q2.,Qn,L) (11)

7r(Ọ1.Ọ2,.,Ọn.L) = /?-C (12)

Chi tiêu - Tiết kiệm - Cung - cầu

C(V) = aY + b, (0 < 3 < 1, b > 0) (13)

S = S(V) (14)

Qs = S(P) (15)

QD = D(P) (16)

trong đó, Y : Thu nhập, p : Giá bán.

 

pdf23 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mô hình toán kinh tế - Chương 10: Mô hình giải tích, Phân tích kinh tế - Kinh doanh - Nguyễn Văn Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mo_hinh_toan_kinh_te_chuong_10_mo_hinh_giai_tich_p.pdf
Tài liệu liên quan