Bài giảng Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Đặt vấn đề

Bỏng là một bệnh ngoại khoa khá quan trọng

Để điều trị bỏng các chế phẩm của sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm đã được chứng minh trong lâm sàng.

Viêc cung ứng thuốc có khó khăn.

Các mục tiêu cụ thể của khóa luận :

1. Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1%.

2. Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm.

3. Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro có so sánh với với chế phẩm Silvirin 1% (Ấn Độ).

 

ppt34 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2361 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% (file ppt).ppt
Tài liệu liên quan