Bài giảng Nhận định vai trò của kinh tế - Xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai

Nội dung chính

Vấn đề 1:

Điều kiện kinh tế - xã hội giữ vai trò quan trọng như thế nào trong việc chọn lọc kiểu sử dụng đất đai có triển vọng và có liên quan gì các phần kế tiếp của đánh giá đất đai?

Vấn đề 2:

Yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhận định vai trò của kinh tế - Xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO MÔN ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI GVHD: TRẦN NGỌC THÁI NỘI DUNG CHÍNH Vấn đề 1: Vai trò của kinh tế - xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai. Vấn đề 2: Yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai. VẤN ĐỀ 1 Điều kiện kinh tế - xã hội giữ vai trò quan trọng như thế nào trong việc chọn lọc kiểu sử dụng đất đai có triển vọng và có liên quan gì các phần kế tiếp của đánh giá đất đai? Kiểu sử dụng đất đai? Là một loại riêng biệt trong sử dụng đất đai. Được mô tả dưới dạng tiêu chuẩn chẩn đoán hay đặc trưng chính. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CHỌN LỌC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CÓ TRIỂN VỌNG. VAI TRÒ CỦA KINH TẾ - XÃ HỘI VAI TRÒ CỦA KINH TẾ. KINH TẾ KHẢ NĂNG KT CỦA VÙNG VỐN HIỆU QUẢ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TN SẴN CÓ XÃ HỘI CÁC CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC HỖ TRỢ KĨ THUẬT VÀ VỐN MÔI TRƯỜNG KT - XH CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ TẬP QUÁN CANH TÁC NGUỒN LAO ĐỘNG Yếu tố kt-xh Chuyển đổi đặc tính đất đai thành chất lượng đất đai phù hợp với kiểu sử dụng đã chọn. Xác định yêu cầu sử dụng đất đai. Phân hạng khả năng thích nghi đất đai với từng kiểu sử dụng đất. VẤN ĐỀ 2 Phân tích kinh tế thì quan trọng trong đánh giá đất đai chi tiết và bán chi tiết tuy nhiên trong việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai vào trong thực tế thì ít khi chỉ dựa trên các thông số kinh tế mà còn dựa vào những yếu tố khác. Vậy những yếu tố nào cần thiết thêm vào trong việc quyết định đó? CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Kinh tế Kiểu sử dụng đất đai ĐKTN Môi trường Xã hội VAI TRÒ CỦA KINH TẾ Giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định thực hiện kiểu SDĐĐ Đầu vào Đầu ra YẾU TỐ XÃ HỘI Xã hội Thông tin kỹ thuật Giáo dục Dân cư và Lao động Tập quán canh tác Hiện trạng sử dụng đất Cơ sở hạ tầng YẾU TỐ XÃ HỘI Dân cư và lao động: Mật độ dân số Dân số tăng nhanh Thất nghiệp lao động YẾU TỐ XÃ HỘI Hiện trạng sử dụng đất đai: Trồng cây gì? Nuôi con gì? Có hiệu quả hay không? YẾU TỐ XÃ HỘI Cơ sở hạ tầng – kỹ thuật: Cơ sở cung cấp giống. Cơ sở vật tư nông nghiệp. Thiết bị máy móc. Hoạt động khuyến nông. Nhà máy chế biến. Thủy lợi, giao thông. YẾU TỐ XÃ HỘI Giáo dục: Trình độ học vấn. Phổ biến khoa học kỹ thuật. Chính sách thay đổi cơ cấu. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Đất Nước Khí hậu nông nghiệp Độ che phủ thực vật MÔI TRƯỜNG Giữ vai trò quan trọng trong đánh giá sử dụng đất đai. MT ngày một suy thoái  ??? KẾT LUẬN Trong việc quyết định kiểu sử dụng đất đai cần đảm bảo hài hoà giữa các yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường cho mục tiêu phát triển bền vững.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNhận định vai trò của kinh tế - xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai.ppt
Tài liệu liên quan