Bài giảng tiếng anh 10 Period 27: Stress - Qui tắc đánh dấu trọng âm

Exercise3 : Choose the word that has a different stress pattern from the others.

1.A. sensitive B. strangely C. surgery D. surprise

2. A. wonder B. wealthy C. vanish D. variety

3. A. position B. professor C. population D. possession

4. A. abandon B. ancient C. apply D. attraction

5. A. annual B. average C. mother D. bacteria

6. A. benefit B. biology C. chemical D. cricket

7. A. function B. demand C. complain D. request

8. A. inhabit B. invent C. material D. opera

9. A. parachute B. period C. particular D. solar

10. A. remedy B. satellite C. refusal D. satisfy

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tiếng anh 10 Period 27: Stress - Qui tắc đánh dấu trọng âm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIÁO ÁN TIẾNG ANH 10- Period 27- Stress -.doc