Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 5: Lý thuyết chuỗi - Huỳnh Văn Kha

Nội dung

9 Chuỗi số hội tụ - Chuỗi hình học 52 ar"

Các tiêu chuân hội tụ

® Tiêu chuẩn tích phân - Chuỗi

® Các tiêu chuân so sánh

® Chuối đan dấu - Tiêu chuan Leibnitz

® Hội tụ tuyệt đối - Tiêu chuẩn trị tuyệt đối a Tiêu chuẩn tỷ số (của d’Alembert)

9 Tiêu chuân căn số (của Cauchy)

® Một số bài tập

Q Chuỗi hàm

® Chuỗi hàm - miền hội tụ

® Chuỗi lũy thừa, bán kính hội tụ, khoảng hội tụ

 

pdf31 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 5: Lý thuyết chuỗi - Huỳnh Văn Kha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_toan_cao_cap_2_chuong_5_ly_thuyet_chuoi_huynh_van.pdf
Tài liệu liên quan