Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở Logic (Bản đẹp)

1.1.2. Phân loại mệnh đề

Mệnh đề gồm 2 loại:

ỡ Mệnh đề phức hợp: là mệnh đề được xây dựng từ các mệnh đề khác nhờ liên kết bằng các hên từ (và, hay, khi và chỉ khi,.) hoặc trạng từ “không”.

ỡ Mệnh đề sơ cấp (nguyên thủy): Là mệnh đề không thể xây dựng từ các mệnh đề khác thông qua hên từ hoặc trạng từ “không”.

Ví dụ. Phân loại các mệnh đề sau:

a) 2 không là số nguyên tố

b) 2 là số nguyên tố

c) Nếu 3 > 4 thì trời mưa

d) An đang xem phim hay An đang học bài

e) Hôm nay trời đẹp và 1 + 1 = 3

 

pdf69 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở Logic (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_toan_roi_rac_chuong_1_co_so_logic_ban_dep.pdf
Tài liệu liên quan