Bài giảng unit8, the story of my vilage

 Learning the lesson carefully.

 Doing the exercises in the

text book again.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng unit8, the story of my vilage, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptunit 8, langguage focus (AV10).ppt
Tài liệu liên quan