Bài giảng Vật lý trị liệu tại châu Âu

VLTL – Định nghĩa WCPT(6)

Phạm vi thực hành của LLP không bị giới hạn trên lâm sàng và

có thể bao gồm:

- Can thiệp trong chiến lược sức khỏe cộng đồng.

- Đưa ra khuyến cáo cho bệnh nhân/khách hàng về sức

khỏe một cách tổng thể.

- Giám sát và ủy thác nhiệm vụ.

- Chỉ huy một nhóm làm việc

- Giới hạn và quản lý

- Giáo dục

- Nghiên cứu

- Phát triển và ứng dụng các chính sách sức khỏe trên phạm

vi khu vực, quốc gia và quốc tế.

14LLP – Định nghĩa WCPT (7)

Chuyên gia LLP có thể làm việc độc lập

hoặc làm việc theo nhóm chăm sóc trên cơ

sở tuân thủ những chuẩn mực đạo đức của

WCPT. Họ có thể là người đầu tiên tư vấn

cho người bệnh /khách hàng và người bệnh/

khách hàng có thể trực tiếp yêu cầu mà

không cần có chỉ định của bác sỹ chuyên

khoa. *

15LLP – Định nghĩa WCPT (8)

Đào tạo ban đầu và thực hành lâm sàng của

chuyên gia LLP thay đổi tùy theo hoàn cảnh

xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị ở nơi họ

thực hiện. Tuy nhiên, đây là một nghề

chuyên biệt đòi hỏi kỹ thuật viên LLP phải

tham gia một khóa hoc nghiệp vụ đạt được

chứng chỉ hành nghề trước khi làm việc độc

lập

16Chương trình đào tạo ban đầu ở Châu Âu

• Chưa thống nhất: viện đào tạo, trường cao cấp,

trường y không liên kết một cách hệ thống với

trường đại học.

• Thời gian đào tạo từ 3 đến 5 năm

• 3 năm - Chứng nhận

• 4 năm – Bậc cử nhân (Grade de Licence)

• 5 năm – Bậc thạc sĩ

• Xu hướng phổ cập chương trình đào tạo ban đầu

ở bậc đại học – theo tiến trình của Boulogne –

LMD( Cử nhân – Thạc sĩ – tiến sĩ)

pdf32 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lý trị liệu tại châu Âu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VẬT LÝ TRỊ LIỆU TẠI CHÂU ÂU M MORALES ROBLES Adrián Masseur-kinésithérapeute Hanoi, Avril 2015 CHÂU ÂU 1 Châu Âu – Biên giới lịch sử/ văn hóa 35 ngôn ngữ chính thức 2 Châu Âu – tổ chức hành chính 3 Châu Âu (lục địa) ≠ Liên minh châu Âu (EU) 28 nước thành viên (tính đến hết năm2013) Dân số (2014): 507 400 000 người Diện tích: 4 493 712 km2 Mật độ dân cư: 113 ngừoi/km2 > Nguồn: Wikipédia FR 4 EU - Vietnam Dân số (2014): Dân số (2014): 507 400 000 người 90 000 000 người Diện tích: 4 493 712 km2 Diện tích: 331 212 km2 Mật độ dân cư: Mật độ dân cư: 113 Người/km2 253,5 người/km2 > Nguồn: Wikipédia FR 5 Vật lý trị liệu Fisioterapia Physiotherapy Physical Therapy Fisioterapia Physiotherapie Masso-kinésithérapie 6 Vật lý trị liệu – Định nghĩa WCPT (1) Vật lý trị liệu (VLTL) hay lý liệu pháp (LLP) trợ giúp các cá nhân và các cộng đồng dân cư phát triển, bảo tồn và phục hồi tối đa sự vận động và các chức năng trong suốt cuộc đời. Liệu pháp này bao gồm cả việc can thiệp trong các tình huống mà sự vận động và chức năng bị suy giảm do sự lão hóa, tổn thương, đau, bệnh lý, rối loạn, các tình trạng đặc biệt hay do yếu tố môi trường. Sự vận động chức năng là yếu tố cơ bản cho một cơ thể khỏe mạnh. 7 Vật lý trị liệu – Định nghĩa WCPT(2) Lý liệu pháp nhằm xác định và tối đa hóa chất lượng cuộc sống, khả năng vận động trong tiến trình sức khỏe, dự phòng, điều trị, thích nghi và tái phục hồi. Liệu pháp này bao gồm tình trạng khỏe mạnh về thể chất, tâm lý và xã hội 8 Phân loại quốc tế về chức năng, tàn phế và sức khỏe Vấn đề sức khỏe (bệnh tật/lo lắng) Chức năng và Hoạt động Hòa nhập cấu trúc cơ thể Yếu tố Yếu tố Môi trường Con ngươi C.I.F Phạm vi của chức năng và tàn phế Cơ thể Hoạt động Hòa nhập Chức năng và Cá nhân Xã hội cấu trúc Hoạt động Hòa nhập (suy giảm) (hạn chế) (Giới hạn) Lý liệu pháp – Định nghĩa WCPT (3) LLP đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên gia, bệnh nhân/khách hàng, nhân viên ý tế, gia đình, người chăm sóc và cộng đồng trong một quá trình mà năng lực vận động được đánh giá và mục tiêu được được thống nhất giữa các bên, dựa trên hiểu biết và kỹ năng chuẩn của chuyên gia LLP. 11 VLTL – Định nghĩa WCPT (4) Chuyên gia LLP cần có kỹ năng/ nhanh nhạy để: • Thực hiện sự đánh giá tổng thể về bệnh nhân/khách hàng và nhu cầu của họ. • Dựa trên kết quả đánh giá này để lấy ý kiến nhà lâm sàng cho bệnh nhân/ khách. • Thiết lập chẩn đoán, tiên lượng và kế hoạch điều trị. • Tiếp nhận bệnh nhân đến khám giám định và quyết định khi nào bệnh nhân cần sự trợ giúp của các nhân viên ý tế khác.* • Thực hiện can thiệp VLTL/ chương trình điều trị. • Xác định kết quả của can thiệp/ điều trị. • Đưa ra khuyến cáo để BN tự thực hiện. 12 VLTL – Định nghĩa WCPT(5) Hiểu biết sâu rộng về cơ thể và nhu cầu/ khả năng vận động vẫn là năng lực trọng tâm để xác định chiến lược chẩn đoán và điều trị. Các bài tập thực hành sẽ thay đổi theo can thiệp LLP: tiến trình sức khỏe, dự phòng, điều trị, thích nghi hay sự phục hồi. 13 VLTL – Định nghĩa WCPT(6) Phạm vi thực hành của LLP không bị giới hạn trên lâm sàng và có thể bao gồm: - Can thiệp trong chiến lược sức khỏe cộng đồng. - Đưa ra khuyến cáo cho bệnh nhân/khách hàng về sức khỏe một cách tổng thể. - Giám sát và ủy thác nhiệm vụ. - Chỉ huy một nhóm làm việc - Giới hạn và quản lý - Giáo dục - Nghiên cứu - Phát triển và ứng dụng các chính sách sức khỏe trên phạm vi khu vực, quốc gia và quốc tế. 14 LLP – Định nghĩa WCPT (7) Chuyên gia LLP có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm chăm sóc trên cơ sở tuân thủ những chuẩn mực đạo đức của WCPT. Họ có thể là người đầu tiên tư vấn cho người bệnh /khách hàng và người bệnh/ khách hàng có thể trực tiếp yêu cầu mà không cần có chỉ định của bác sỹ chuyên khoa. * 15 LLP – Định nghĩa WCPT (8) Đào tạo ban đầu và thực hành lâm sàng của chuyên gia LLP thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị ở nơi họ thực hiện. Tuy nhiên, đây là một nghề chuyên biệt đòi hỏi kỹ thuật viên LLP phải tham gia một khóa hoc nghiệp vụ đạt được chứng chỉ hành nghề trước khi làm việc độc lập 16 Chương trình đào tạo ban đầu ở Châu Âu • Chưa thống nhất: viện đào tạo, trường cao cấp, trường y không liên kết một cách hệ thống với trường đại học. • Thời gian đào tạo từ 3 đến 5 năm • 3 năm - Chứng nhận • 4 năm – Bậc cử nhân (Grade de Licence) • 5 năm – Bậc thạc sĩ • Xu hướng phổ cập chương trình đào tạo ban đầu ở bậc đại học – theo tiến trình của Boulogne – LMD( Cử nhân – Thạc sĩ – tiến sĩ) 17 Chương trình đào tạo ban đầu ở Châu Âu Đại học Nordjylland (Đan Mạch) 18 Đại học Nordjylland (Đan Mạch) 28 tuần thực hành lâm sàng Pratique indépendante de la physiothérapie 19 Đại học Semmelweis – Budapest (HONGRIE) Cử nhân Vật lý trị liệu 4 năm = 240 ECTS 1000 Thực hành lâm sàng Học phí hàng năm 6200€ 20 Chương trình học - Năm thứ 1 • Y học và xã hội • Dự bị • Y học và bệnh học nhân • Giải phẫu loại học • Sinh học ứng dụng • Kinh tế ứng dụng trong • Sinh lý học và tâm lý bệnh vấn đề chăm sóc học • Quản lý khâu tổ chức chăm • Khoa học cơ bản của sức sóc khỏe • Những chuẩn mực xã hội • Y tế công cộng và dịch tễ trong lĩnh vực chăm sóc • Vi sinh học • Nghề Y và đạo đức • Thuật ngữ điều dưỡng • Y đa khoa và y tế công • Sinh lý học cơ bản và thuật cộng ngữ y học • Sinh lý học • Thông tin-truyền thông • Nghề nghiệp và nhân cách 21 Năm thứ 2 • Quản lý tổ chức điều dưỡng • Y tế công cộng và dịch tễ • Chuẩn mực xã hội trong học lĩnh vực chăm sóc • Khoa học cơ bản về y học • Tâm lý học của sự kết nối • Thông tin- Thuyền thông hỗ trợ • Nghiên cứu chức năng hệ • Tâm lý học ứng dụng cơ xương khớp • Kiến thức lâm sàng cơ bản • Cơ chế sinh học • Nghiện • Kỹ thuật làm bằng tay • Sinh lý học và tâm lý bệnh • Phương pháp đào tạo ứng học dụng • Tiền lâm sàng • Phương pháp luận 22 Năm thứ 3 • Giáo dục chăm sóc • LLP trong chấn thương • Ngoại ngữ • LLP trong bệnh lý thấp • Nghiên cứu hệ cơ xương khớp khớp • LLP trong bệnh lý thần • Kỹ thuật làm bằng tay kinh-tâm thần • Electro-, balneo-, hydro, • Nghiên cứu ca lâm sàng climat-, therapie • Xét nghiệm điện sinh học • LLP tim phổi và điện học chẩn đoán • LLP trong chỉnh hình • Phương pháp luận 23 Năm thứ 4 • LLP trong bệnh lý thần • LLP và PHCN trong bệnh kinh và tâm thần lý thần kinh • LLP với BN ở nhóm tuổi • LLP và PHCN với BN ở đặc biệt nhóm tuổi đặc biệt • LLP với BN có hoàn cảnh • LLP và PHCN với BN có sống đặc biệt hoàn cảnh sống đặc biệt • LLP cơ xương khớp và • Phương pháp luận phục hồi chức năng • Luận văn (PHCN) • LLP tim phổi và PHCN 24 Kỹ năng của chuyên gia LLP: Kế hoạch tái cơ cấu đào tạo ban đầu ở Pháp Kỹ năng đặc thù của MK / PT - Dẫn dắt và thực hiện đánh giá phân tích liệu pháp vận động lâm sàng và toàn thân của bệnh nhân - Xây dựng phác đồ liệu pháp vận động - Dự kiến và đưa ra chiến lược can thiệp bằng liệu pháp vận động - Thực hiện liệu pháp vận động - Chuẩn bị và đưa ra các lời khuyên, giáo dục, dự phòng, phát hiện bằng liệu pháp vận động Kỹ năng kết nối với các lĩnh vực y tế khác • Đánh giá, phân tích và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp • Dự kiến đề tài nghiên cứu • Giải quyết và quản lý nguồn nhân lực (quản lý hành chính, tài chính, nhân sự, hậu cần, thiết bị) • Tham gia vào chăm sóc liên tục và các hoạt động sức khỏe cộng đồng • Truyền đạt và đào tạo cho sinh viên và cán bộ y tế Can thiệp bằng lý liệu pháp (1) Can thiệp/điều trị được thực hiện và biến đổi linh hoạt để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong sự đồng thuận với bệnh nhân. Những mục tiêu đó có thể bao gồm: Bài tập trị liệu Kỹ thuật chống tắc nghẽn (PHCN hô hấp) Huấn luyện tự chăm sóc (tùy theo Làm sạch da và các kỹ thuật bảo vệ hoàn cảnh) (chăm sóc mô hoại tử, etc.) Quản lý tại nhà (tùy theo hoàn cảnh) Liệu pháp điện học Công việc (tổ chức lao động hợp lý, Tác nhân vật lý và trợ giúp cơ học dự phòng) Cộng đồng – giải trí (hoạt động thể Giáo dục bệnh nhân chất) Trị liệu bằng tay (Vận động/ thao tác Phổi hợp, kết nối và cung cấp tài liệu bằng tay) Chi định, đặt ra việc sản xuất các trang thiết bị và dụng cụ (dụng cụ chỉnh hình, bộ phận giả dụng cụ bảo vệ, băng, strapping, người trợ giúp, sự cải tiến) 26 Can thiệp bằng lý liệu pháp (2) Can thiệp/điều trị cũng có thể nhằm vào việc dự phòng sự suy yếu, hạn chế vận động, hạn chế hòa nhập, mất khả năng và tổn thương, cho nên phải đẩy mạnh và duy trì sức khỏe, chất lượng cuộc sống, khả năng để phát triển hoạt động nghề nghiệp và thể chất ở tất cả lứa tuổi và mọi đối tượng. . 27 Cám ơn sự quan tâm của bạn 28 Câu hỏi? 29 Tài liệu tham khảo - Policy statement: Description of physical therapy. World Confederation of Physical Therapy, 2011. Disponible sur: therapy - World Health Organisation website: www.who.int - Application sur la CIF (ICF Browser): - Wikipedia (français): . . éenne - Guide de la mobilité internationale. 2ème édition. CNOMK – FNEK (France), 2014. - Le référentiel du masseur-kinésithérapeute et du masseur-kinésithérapeute- ostéopathe. 1ère édtion. CNOMK (France), 2012. - University College of Northern Denmark website: 30 Lời cảm ơn -Marie Cuenot. EHESP - Maison des Sciences Sociales du Handicap. Paris (France). 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_vat_ly_tri_lieu_tai_chau_au.pdf
Tài liệu liên quan