Bài giảng X quang phổi

ĐỌC X-QUANG PHỔI

TRÁNH NGẮM CẢNH TRONG ĐƯỜNG

HẦM2.1. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CƯỜNG ĐỘ TIA và

TƯƠNG PHẢN

- Thấy rõ đốt sống D4

trở lên, từ D4 trở xuống

thấy mờ.

- Thấy được mạch máu

phía sau bóng tim.2.1. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Hít vào đủ sâu:

Thấy được cung sau sx

9 -10 phải2.1. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THAY ĐỔI TƯ THẾ CHỤP CÓ THỂ LÀM CHO HÌN

pdf97 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng X quang phổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
X QUANG PHỔI ThS. NGUYỄN NHƯ VINH 1. PRETEST 2. KỸ THUẬT và TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM X QUANG PHỔI 3. CÁC TRIỆU CHỨNG/DẤU HIỆU XQ CƠ BẢN 4. BỆNH LÝ NHU MÔ PHỔI 5. CÁC BẤT THƯỜNG MÀNG PHỔI 6. POSTTEST PRE TEST TỰ ĐÁNH GIÁ 10 PHIM X QUANG MỖI PHIM 1PHÚT CHO BIẾT CẢM NGHĨ về BẤT THƯỜNG/ BỆNH LÝ GÌ HIỆN TƯỢNG GÌ? 1 BỆNH LÝ GÌ? 2 BỆNH LÝ GÌ? 3 BỆNH LÝ GÌ? 4 HIỆN TƯỢNG GÌ? 5 HIỆN TƯỢNG GÌ? 6 BẤT THƯỜNG GÌ? BỆNH GÌ? 7 MÔ TẢ TỔN THƯƠNG? BỆNH LÝ GÌ? 8 MÔ TẢ TỔN THƯƠNG? BỆNH LÝ GÌ?9 RBẤT THƯỜNG GÌ? 10 2. KỸ THUẬT và TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM X QUANG PHỔI ĐỌC X-QUANG PHỔI TRÁNH NGẮM CẢNH TRONG ĐƯỜNG HẦM 2.1. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƯỜNG ĐỘ TIA và TƯƠNG PHẢN - Thấy rõ đốt sống D4 trở lên, từ D4 trở xuống thấy mờ. - Thấy được mạch máu phía sau bóng tim. 2.1. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Hít vào đủ sâu: Thấy được cung sau sx 9 -10 phải 2.1. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT  THAY ĐỔI TƯ THẾ CHỤP CÓ THỂ LÀM CHO HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG KHÔNG CÒN TRUNG THỰC ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ THẾ CHỤP LÊN KÍCH THƯỚC BÓNG TIM ĐĨNH ƯỠN VÀ BÌNH THƯỜNG 5 DẤU HIỆU PHÂN BIỆT ĐỨNG–NẰM (PA- AP) BÓNG HƠI DD X. BÃ VAI CUNG SƯỜN SAU MM PHỔI MỎM GAI VÀ THÂN ĐS 2.2. TRÌNH TỰ ĐỌC XQ PHỔI Xương  Mô mềm 2.2. TRÌNH TỰ ĐỌC XQ PHỔI  Cơ hoành & màng phổi 2.2. TRÌNH TỰ ĐỌC XQ PHỔI  Tim & Trung thất 2.2. TRÌNH TỰ ĐỌC XQ PHỔI  Nhu mô phổi 2.2. TRÌNH TỰ ĐỌC XQ PHỔI 3. CÁC TRIỆU CHỨNG/DẤU HIỆU XQ CƠ BẢN CÁC TRIỆU CHỨNG X QUANG CƠ BẢN TRIỆU CHỨNG BÓNG DÁNG (SILHOUETTE SIGN) CÁC TRIỆU CHỨNG X QUANG CƠ BẢN TRIỆU CHỨNG BÓNG DÁNG (SILHOUETTE SIGN) S3 S4-S5 S8 S1-2 S3 S6 S4-5 S10 S8 Silhouette sign (+) Silhouette sign (-) Silhouette sign (-) CÁC TRIỆU CHỨNG X QUANG CƠ BẢN  DẤU HIỆU CỔ – NGỰC CÁC TRIỆU CHỨNG X QUANG CƠ BẢN  DẤU HIỆU NGỰC -BỤNG CÁC TRIỆU CHỨNG X QUANG CƠ BẢN  TRIỆU CHỨNG MỰC NƯỚC HƠI CÁC TRIỆU CHỨNG X QUANG CƠ BẢN GÓC BERNOU AIR BRONCHOGRAM 4.BỆNH LÝ NHU MÔ PHỔI CHIỀU HƯỚNG 1: ĐẶC MÔ PHỔI  Hình hạt kê  Hìnhnốt  Thâm nhiễm  Khối u  Dãi xơ  Khí phế thũng  Kén khí CHIỀU HƯỚNG 2: GIẢM MẬT ĐỘ  Hủy nhu mô phổi  Hình hang/ápxe CHIỀU HƯỚNG 3: MẤT KHẢ NĂNG CẢN QUANG XẸP PHỔI S cure Xẹp thùy giữa BỤI PHỔI NẤM PHỔI DÃN PHẾ QUẢN MÔ KẼ 5. CÁC BẤT THƯỜNG MÀNG PHỔI Post TEST TỰ ĐÁNH GIÁ 10 PHIM X QUANG MỖI PHIM 1PHÚT CHO BIẾT CẢM NGHĨ về BẤT THƯỜNG/ BỆNH LÝ GÌ SO SÁNH VỚI ĐÁP ÁN HIỆN TƯỢNG GÌ? TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI RÃNH LIÊN THÙY K PHỔI NGUYÊN PHÁT - ADENOCARCINOMA BỆNH LÝ GÌ? DÃN PHẾ QUẢN BỆNH LÝ GÌ? ABCES PHỔI BỆNH LÝ GÌ? XẸP PHỔI TRÁI HIỆN TƯỢNG GÌ? TDMP T LƯỢNG NHIỀU HIỆN TƯỢNG GÌ? XƠ, XẸP ĐỈNH PHỔI P DO LAO CŨ BẤT THƯỜNG GÌ? BỆNH GÌ? THÂM NHIỄM TẠO HANG MỚI – LAO PHỔI MỚI MÔ TẢ TỔN THƯƠNG? BỆNH LÝ GÌ? THẢ BÓNG – K PHỔI THỨ PHÁT MÔ TẢ TỔN THƯƠNG? BỆNH LÝ GÌ? RĐẢO NGƯỢC PHỦ TẠNG BẤT THƯỜNG GÌ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_x_quang_phoi.pdf
Tài liệu liên quan