Bài tập cuối tuần 25 môn Toán 1

Bài 5.

a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

+ Điểm C nằm trong hình vuông.

+ Điểm B nằm ngoài hình vuông.

+ Điểm A nằm trong hình tròn.

+ Điểm C nằm ngoài hình tròn.

b) Điền vào chỗ chấm :

+ Có . điểm nằm trong hình vuông. Đó là: .

+ Có . điểm nằm trong hình tròn. Đó là: .

+ Có . điểm nằm trong cả hình tròn và hình vuông. Đó là: .

+ Có . điểm ngoài cả hình tròn và hình vuông. Đó là: .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập cuối tuần 25 môn Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25 Họ và tên: .. Lớp: 1. * MÔN TOÁN * Bài 1. Đọc, viết số: 15: ...................................... 50: ...................................... 80: ...................................... Mười ba: ...... Sáu mươi: ...... Hai mươi: ...... Bài 2. a) Đặt tính rồi tính: 16 + 3 70 – 20 18 – 8 30 + 30 50 – 50 b) Tính: 20 + 50 = 10 + 20 + 30 = 80 + 10 – 20 = 70 – 30 = 90 – 30 + 20 = 17cm – 5cm – 1cm = 13 + 4 = 14 + 5 – 4 = 50cm + 20cm – 40cm = Bài 3. Hình vẽ bên có : Có ........ hình tam giác Có ........vuông . A . E . D . B . C . G Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : a) Các điểm ........................ ở trong hình vuông b) Các điểm ........................ ở ngoài hình vuông Bài 5. A . .B . D . . E . C a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: + Điểm C nằm trong hình vuông. + Điểm B nằm ngoài hình vuông. + Điểm A nằm trong hình tròn. + Điểm C nằm ngoài hình tròn. b) Điền vào chỗ chấm : + Có ...... điểm nằm trong hình vuông. Đó là: ..................................................................... + Có ...... điểm nằm trong hình tròn. Đó là: .......................................................................... + Có ...... điểm nằm trong cả hình tròn và hình vuông. Đó là: ............................................. + Có ...... điểm ngoài cả hình tròn và hình vuông. Đó là: .................................................... Bài 6. a) Vẽ điểm A nằm ngoài hình tròn. b) Vẽ một điểm B nằm trong hình tròn và nằm ngoài hình tam giác. c) Vẽ một điểm C nằm trong cả hình tròn và hình tam giác. Bài 7. Dựa vào tóm tắt để giải bài toán: Tóm tắt: Bài giải Có : 14 quả quýt .. Thêm : 3 quả quýt .. Có tất cả : quả quýt? ... Bài 8. Hà có 2 chục nhãn vở, Hà được cho thêm 40 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở? Bài giải * MÔN TIẾNG VIỆT * * Đọc: Bài 1. ĐẸP MÀ KHÔNG ĐẸP Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi: - Bác Thành ơi, bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không? Trên bức tường trắng hiện lên những nét than đen vẽ hình một chú ngựa đang leo núi. Bác Thành nhìn vào bức vẽ rồi trả lời: - Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp. Hùng vội hỏi: - Cái nào không đẹp hả bác? Bác Thành bảo: - Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn cháu ạ. * Bài tập: 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: Bạn Hùng vẽ hình gì lên tường? A. con gà B. con hổ C. con ngựa 2. Tìm các tiếng trong bài có vần ương: .. 3. Đưa các tiếng liền, trường, vẽ, đẹp vào mô hình: * Viết: (Em hãy viết bài Đẹp mà không đẹp vào vở Chính tả ở nhà.)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBÀI CUỐI TUẦN 25 - THU.doc