Bài tập lớn Xác định độ chính xác các thông số hình học các chi tiết lắp ghép

I – LẮP GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN.

Lắp ghép giữa bánh răng với các trục có kích thước danh nghĩa dN = 85 mm

1- Quyết định kiểu lắp cho mối ghép với điều kiện Nmax = 45 m, Nmin = -12 m.

2- Lập sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép.

3- Xác định xác suất xuất hiện độ hở của lắp ghép.

4- Vẽ mối ghép, vẽ riêng từng chi tiết của mối ghép.

5- Thiết kế ca líp thợ để kiểm tra kích thước của các chi tiết trong lắp ghép.

a - Lập sơ đồ phân bố miền dung sai ca líp.

b - Vẽ ca líp nút thơ và ca líp hàm thợ.

II – LẮP GHÉP Ổ LĂN VỚI TRỤC VÀ VỎ HỘP.

ổ lăn sử dụng trong bộ phận lắp có ký hiệu 316.

1- Xác định các kích thước cơ bản của ổ lăn.

2- Quyết định kiểu lắp cho mối ghép ổ lăn với trục và vỏ hộp máy, với điều kiện.

- Vòng trong của ổ quay cùng trục,tải trong hướng tâm không đổi.

- Đặc tính tải trong K = 1.

- Phản lực hướng tâm tính toán của ổ lăn R = 50000 N.

- Tải trong hướng trục A = 0.

- Tỷ số dlỗ/d = 0.

- Vòng chịu tải cục bộ lắp không tháo trong quá trình sử dụng

3- Vẽ lắp ổ lăn.

4- Phân tích để quyết định kiểu lắp giữa bạc và trục, giữa nắp và vỏ hộp.

5- Vẽ riêng trục, vỏ hộp, nắp, bạc chặn.

6- Quyết định các sai lệch hình dạng và độ nhẵn bề mặt lắp ghép

III – LẮP GHÉP THEN.

Lắp ghép then giữa bánh đai và trục có kích thước cơ bản: b x h = 24 x 14.

1- Quyết định kiểu lắp ghép cho mối ghép then với trục và bánh răng.

2- Lập sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép.

3- Vẽ mối ghép và vẽ riêng từng chi tiết của mối ghép.

IV – LẮP GHÉP THEN HOA.

Lắp ghép then giữa puli và trục có kích thước dah nghĩa: 8 x 52 x 60.

4- Phân tích quyết định kiểu lắp ghép cho mối ghép.

5- Lập sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép.

6- Vẽ mối ghép và vẽ riêng từng chi tiết của mối ghép.

V – TRUYỀN ĐỘNG BÁNG RĂNG.

Dùng bánh răng thẳng hình trụ của hộp tốc độ thông dụng, làm việc với vận tốc v = 10 m/s. Các yếu tố cơ bản của bánh răng: m = 4, z = 50, = 200, = 0, x = 0, tỷ số truyền i = 2,5.

1- Quyết định cấp chính xác cho mức chính xác động học, mức làm việc êm, mức tiếp xúc mặt răng và chọn dạng đối tiếp mặt răng.

2- Chọn bộ thông số kiểm tra bánh răng, xác định giá trị cho phép của các thông số đó.

3- Vẽ bản vẽ chế tạo bánh răng.

 

doc19 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 7716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn Xác định độ chính xác các thông số hình học các chi tiết lắp ghép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn kỹ thuật đo.doc
  • rarbản vẽ.rar
Tài liệu liên quan