Báo cáo Đặc điểm chính về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hoạt động của ban chuẩn bị đầu tư

Một dự án đầu tư thuỷ lợi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư thường phải tiến hành thông qua các bước chính:

Khi tiến hành đấu thầu, phải tuân thủ theo đúng quy chế đầu thầu về tuyển chọn tư vấn hai túi hồ sơ. Với các dự án lớn, phải tiến hành đấu thầu, Ban chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầu bài, cùng với các đơn vị liên quan lập hội đồng chấm thầu, xét duyệt thầu, kết quả đấu thầu phải được trình lên Bộ để quyết định đơn vị thắng thầu. Ban chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của đơn vị thắng thầu trong phạm vi dự án. Với các dự án nhỏ, chỉ tiến hành chỉ định thầu, Ban chuẩn bị đầu tư có nhiệm vụ giúp Be tư vấn đơn vị sẽ được chỉ định thầu và tiến hành giám sát hoạt động của đơn vị đó trong phạm vi dự án.

 

doc14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đặc điểm chính về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hoạt động của ban chuẩn bị đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35728.doc