Báo cáo Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 1

1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 2

1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu qua ba năm gần đây. 3

1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 3

PHẦN 2 6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 6

CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 6

2.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng. 6

2.2. Chế độ kế toán, sổ sách Kế toán Công ty áp dụng. 6

2.3. Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 7

2.3.1. Công tác Kế toán tại tổ tài chính. 7

2.3.2. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán vật tư. 8

2.3.3. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán tiêu thụ sản phẩm 9

2.3.4. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán nhà ăn. 10

PHẦN 3 14

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 14

CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 14

3.1. Ưu điểm 14

3.2. Tồn tại 15

3.3. Một số kiến nghị 15

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4612 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm.DOC