Báo cáo Dự án phân tích công việc trưởng phòng nhân sự trung tâm dịch vụ di động khu vực III

(Bản scan)

Bảng câu hỏi trực tiếp người thực hiện công việc để phòng nguồn sai lệch bản câu hỏi đã được kiểm soát kỹ các câu hỏi về thời gian đối với công việc trưởng phòng nhân sự là công việc thường xuyên có sự thay đổi. Bản câu hỏi được gửi trực tiếp đến người thực hiện công việc nên tính chính xác cao

pdf16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3236 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Dự án phân tích công việc trưởng phòng nhân sự trung tâm dịch vụ di động khu vực III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo dự án phân tích công việc trưởng phòng nhân sự trung tâm dịch vụ di động khu vực iii.pdf