Báo cáo tại Cục thuế Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CỤC THUẾ HÀ NỘI 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Cục thuế Hà Nội: 2

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng, ban trong cục thuế 7

1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổng Hợp Dự Toán: 7

1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp Thuế (gọi tắt là Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ): 8

1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế: 9

1.2.4 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý doanh nghiệp: 11

1.2.5 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng thuế thu nhập cá nhân: 12

1.2.6 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý ấn chỉ: 14

1.2.7 Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Thanh tra: 15

1.2.8 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ: 16

1.2.9 Chức năng, nhiêm vụ của Phòng hành chính – Quản Trị – Tài vụ: 17

1.2.10 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thu lệ phí trước bạ và thu khác: 18

1.2.11 Chức năng, nhiệm vụ của phòng lưu trữ thuộc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh: 18

CHƯƠNG II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2005, ĐÁNH GIÁ

VÀ NHẬN XÉT. 20

2.1 Kết quả thực hiện công tác thuế năm 2005 20

2.1.1 Kết quả thu ngân sách: 20

2.1.2 Kết quả thực hiện các mặt công tác khác: 23

2.2 Đánh giá và nhận xét: 24

KẾT LUẬN 26

 

 

doc27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo tại Cục thuế Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại Cục thuế Hà Nội.DOC