Báo cáo Thực tập ngành dược

MỤC TIÊU NỘI DUNG KẾ HOẠCH .

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP .

I . MỤC TIÊU .

Sau khi thực tập học sinh có khả năng :

1. Mô tả được chức năng , nhiệm vụ , tổ chức hoạt động của khoa Dược bệnh viện , hiệu thuốc , công ty Dược .

2. Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của người Dược sỹ trung học .

3. Làm được các kỹ thuật đã học trong chương trình Dược sĩ trung học tại cơ sở thực tập dưới sự giám sát của đơn vị nơi thực tập .

4. Thực hiện các kĩ năng giao tiếp , truyền thông , tư vấn , giáo dục sức khoẻ và sử dụng thuốc an toàn , hợp lý .

II. NỘI DUNG THỰC TẬP .

1. TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN .

- Mô hình tổ chức , chức năng nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện .

- Thực tập các khâu công tác trong khoa Dược .

+ Thống kê , kế toán .

+ Sắp xếp bảo quản .

+ Cấp phát .

- Tổ chức quản lý chuyên môn về Dược trong bệnh viện .

2. Tại công ty Dược .

- Tìm hiểu tổ chức các phân xưởng , phòng ban của cơ cơ sở sản xuất .

- Tìm hiểu cách sắp xếp , bố trí nhà xưởng và các phương tiện sản xuất .

- Kiến tập các công đoạn trong pha chế sản xuất một số dạng thuốc ( Nếu có thể được ).

Quan sát cách sắp xếp trong kho và các phương tiện phục vụ cho công tác bảo quản , bốc xếp , vận chuyển .

- Bảo quản thuốc , hoá chất và sử dụng cụ y tế .

- Tìm hiểu và hệ thống hồ sơ , sổ sách quản lí tại các phòng ban .

 

doc16 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 9198 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập ngành dược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập ngành dược.doc