Báo cáo thực tập Tại Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 2

II. NỘI DUNG THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 7

1.Tên gọi: Ban Chỉ Đạo giải phóng mặt bằng 7

2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện 7

II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 10

1. Những quy định chung

2. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên trong ban 10

3. Mối quan hệ của ban với các cơ quan khác 10

4. Tài chính của ban 14

IV.CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ CÁC PHÒNG THUỘC BAN CHỈ ĐẠO

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 14

1.Những kết quả đạt được 17

2. Bố trí vốn giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở

hạ tầng tái định cư 20

3. Những vấn đề còn tồn tại 21

4. Nguyên nhân 22

V MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦ YẾU 24

1. Mục tiêu, nhiệm vụ 24

2. Các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt hơn công tác

giải phóng mặt bằng măn 2003 25

KẾT LUẬN 27

 

doc29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập Tại Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan