Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ

Lời nói đầu.

Phần 1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sôcôla Bỉ 1

I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 1

II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 2

III. Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty 3

IV. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 5

1. Tổ chức bộ máy kế toán 5

2. Chế độ kế toán áp dụng 7

Phần II. Thực tế công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ. 10

I. Kế toán thành phẩm xuất kho và giá vốn hàng bán 10

1. Kế toán thành phẩm xuất kho 10

2. Kế toán giá vốn hàng bán 12

II. Kế toán doanh thu bán hàng 14

1. Trường hợp thanh toán ngay 14

2. Trường hợp bán trả chậm 15

III. Kế toán thanh toán với người mua 16

1. Trường hợp thanh toán ngay 17

2. Trường hợp thanh toán sau 17

IV. Kế toán các nghiệp vụ khác có liên quan 17

1. Kế toán thuế giá trị gia tăng 17

2. Kế toán giảm giá hàng bán 18

3. Kế toán hàng bán bị trả lại 19

V. Kế toán chị phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19

1. Kế toán chi phí bán hàng 19

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19

VI. Kế toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 20

 

doc22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ.DOC