Báo cáo thực tập tại Công ty Sông Đà 12

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP 2

I/ GIỚI THIỆU CHUNG 2

1/ Các đơn vị thành viên 2

2/ Ngành nghề kinh doanh chính 3

3/ Quá trình kinh doanh sản xuất 4

II/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 6

III/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC CÔNG TY 7

1/ phòng kinh tế kế hoạch 7

2/ phòng tài chính kế toán8

3/ phòng tổ chức hành chính 10

4/ Phòng kỹ thuật

5/ Phòng cơ khí cơ giới 13

6/ Phòng kinh doanh 14

7/ Phòng đầu tư 16

CHƯƠNG II: CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN ĐƯỢC TÌM HIỂU TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TỔNG HỢP 19

I/ SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG CƠ KHÍ – CƠ GIỚI 18

1/ Cơ cấu tổ chức 18

2/ Chức năng, nhiệm vụ 18

II/ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIN HỌC CỦA PHÒNG CƠ GIỚI- CƠ KHÍ 18

III/ PHƯƠNG HƯỚNG CHỌN ĐỀ TÀI 18

KẾT LUẬN 20

 

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Sông Đà 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Sông Đà 12.doc
Tài liệu liên quan