Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT

MỤC LỤC

PHẦN I

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH THANH NAM TNT 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 1

2. Lĩnh vực hoạt động của công ty: 1

3. Bộ máy quản lý của công ty: 2

PHẦN II

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH

THANH NAM TNT 4

1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thanh Nam TNT: 4

2. Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 5

2. Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 6

PHẦN III

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY: 10

PHẦN IV

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THANH NAM TNT 16

 

doc17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT.DOC