Báo cáo Thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625 civil engineering Cosnultants Company

Chức năng và lĩnh vực hoạt động:

Thực hiện các tư vấn khảo sát thiết kế các công trình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy,

cầu, cảng, sân bay, nhà ga và các công trình công nghiệp đân dụng

Lập dự án đầu tư các công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủ)

Khảo sát địa hình, địa chất, thủy vân các công trình giao thông, công trình công nghiệp và dân dụng.

Thí nghiệm định các chỉ tiêu kỹ thuât của đất và nền móng, vật liệu xây dựng, các công trình xây

dựng. Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình giao thông.

Thẩm định thiết kế kỹ thuât và kiểm định chất lượng các công trình giao thông và công nghiệp dân

dụng.

Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình, tư vấn đấu thầu thiết kế, xây lắp

- Phương châm hoạt động của công ty là “nhanh gọn, chất lượng cao, chi phí theo thỏa thuận” và

theo tiêu chuẩn Nhà Nước.

6. Công việc thiết kế và quản lý hồ sơ.

Việc đưa ra một hệ thống các hướng dẫn, quy định các trách nhiệm nhằm phục vụ cho các hoạt

động thiết kế và kiểm tra.

Các quy định này được áp dụng cho việc thiết kế các công trình giao thông. Thủ tục này áp dụng

cho 2 phòng thiết kế và các phòng có liên quan như phòng thí nghiệm, phòng kế toán, phòng hành chính tổng hợp.

Các tài liệu sử dụng gồm :

+Các nghị định chính phủ có liên quan.

+Hệ thống quy trình của bộ có liên quan.

+Các văn bản thông tư, có liên quan.

+Các quy định riêng của địa phương(nếu có).

a.Hoạch định thiết kế và phân công.

Mỗi dự án cho một chủ nhiệm(được giám đốc đưa ra quyết định) đồ án chịu trách nhiệm. Chủ nhiệm

đồ án phân công thành viên trong tổ thiết kế.

 

pdf45 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4664 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625 civil engineering Cosnultants Company, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625 civil engineering cosnultants company 625.pdf
Tài liệu liên quan