Báo cáo Thực tập tại công ty vận tải ô tô số 3

Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, phòng cung ứng dịch vụ vật tư nhiên liệu làm tham mưu cho giám đốc trong việc mua bán, dịch vụ vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời làm dịch vụ vật tư nhiên liệu cho xã hội theo cơ chế thị trường. Phòng là đơn vị hạch toán tự trang trải: Chi trả lương hàng tháng cho CBCNV trong phòng và các khoản chi phí như khấu hao, bảo hiểm, chi phí quản lý

 

doc36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2347 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty vận tải ô tô số 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty vận tải ô tô số 3.DOC
Tài liệu liên quan