Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

 

 

 

33

 

Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh Đông Đô. 1

I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của đơn vị 1

1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1

1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 4

2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Đông Đô 6

3. Mô hình tổ chức của Chi nhánh 7

4. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng trong chi nhánh 9

4.1 Phòng Tín dụng 9

4.2 Phòng Giao dịch 10

4.3 Phòng Thanh toán quốc tế 10

4.4 Phòng Dịch vụ khách hàng 11

4.5 Phòng Kế hoạch nguồn vốn 11

4.6 Phòng Tổ chức hành chính 12

4.7 Phòng Kiểm tra nội bộ 13

4.8 Tổ Tiền tệ- kho quỹ 13

4.9 Tổ Điện toán 14

4.10 Phòng Tài chính Kế toán 14

4.11 Phòng Thẩm định và quản lý tín dụng 15

II. Các nghiệp vụ của chi nhánh 16

1. Nhận tiền gửi và thanh toán 16

2. Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn 16

3. Nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn 17

4. Nghiệp vụ bảo lãnh 17

5. Giao dịch L/C hàng nhập 18

6. Giao dịch L/C hàng xuất 18

7. Giao dịch nhờ thu 18

8. Giao dịch chuyển tiền 19

9. Các dịch vụ khác 19

10. Dịch vụ chứng khoán 19

11. Hỗ trợ các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Lào 20

12. Dịch vụ bảo hiểm 20

Phần 2: Thực trạng hoạt động tại chi nhánh Đông Đô 21

I. Hoạt động đầu tư tại chi nhánh Đông Đô 21

1. Đầu tư vào tài sản cố định 21

2. Đầu tư vào nguồn nhân lực 22

3. Hoạt động đầu tư cải tiến công nghệ 23

4. Đầu tư vào quảng cáo, tiếp thị sản phẩm mới 23

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Đông Đô 24

1. Hoạt động nguồn vốn 24

2. Hoạt động tín dụng 26

3. Dịch vụ 27

4. Kết quả hoạt động kinh doanh 28

Phần 3: Phương hướng và giải pháp hoạt động của chi nhánh trong năm tới 29

I. Phương hướng hoạt động kinh doanh 29

1. Mục tiêu tổng quát 29

2. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu 30

II. Các giải pháp, biện pháp chủ yếu để thực hiện được mục tiêu 30

1. Nhóm giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 30

2. Nhóm giải pháp về công tác cổ phần hóa 31

3. Nhóm giải pháp về mở rộng và phát triển mạng lưới 31

 

 

doc33 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô.DOC
Tài liệu liên quan