Báo cáo thực tập tại tổng công ty Viễn Thông Việt Nam

Lời nói đầu

Phần I:Giới thiệu chung

Tổng công ty BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

 

PhầnII:Nội dung phân tích

 

Chương I:Phân tích doanh thu

I.Khái niệm và nhiệm vụ phân tích doanh thu

II.Phân tich tình hình thực hiện doanh thu qua các nâm

Chương II:Phân tích CFKD trong doanh nghiệp

I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích CPKD

II.Phân tich chung CPKD

III.Phân tích CPSX-KD theo các yếu tố chi phí

IV.Phân tich CF tiền lương

1.Phân tích chung

2.Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố

Chương III:Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp

I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích lợi nhuận

II.Phân tích chung tình hình lợi nhuận

III.Phân tích tình hình thực hiện LNHĐKD

1.Phân tích chung

2.phân tích ảnh hưởng của các nhân tố

ChươngIV:Phân tích tài chính doanh nghiệp

I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích TCDN

II.Phan tich sự biến động của tổng tài sản

III.Phân tích cơ cấuTS, tình hình quản lý và sử dụngTS

VI.Phân tích cơ cấu NGV, tình hình huy động và sử dụng NGV

V.Phân tích sự bù đắp của NGV cho TS

VI.Phân tích khả năng thanh toán của DN

VII.Phân tích tốc độ luân chuyển của VLĐ

VIII.Đánh giá khả năng bảo toàn và tăng trưởng vốn CSH

Chương V:Phân tích hiệu quả kinh doanh

I.Khái niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả

II.Nội dung phân tích

 

Phần III:Đánh giá tổng quát

I.Đánh giá chung

II.Phương hướng SX-KDtrong kỳ tới

III.Một số kiến nghị

 

doc29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại tổng công ty Viễn Thông Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tổng công ty Viễn Thông Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan