Báo cáo Thực tập tại trạm thú y Cao Lộc

MỤC LỤC

PHẦN I PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1

A. Điều Tra Cơ Bản 1

I. Điều Kiện Tự Nhiên 1

1. Vị trí địa lý 1

2. Địa hình đất đai 1

3. Đặc điểm về khí hậu 2

4. Tài nguyên khoáng sản 3

5. Giao thông thủy lợi 3

II. Điều kiện kinh tế xã hội 4

1. Điều kiện về kinh tế 4

2. Điều kiện xã hội 5

III. Điều ra Tình Hình Sản Xuất 7

1. Điều tra ngành trồng trọt 7

3. Điều tra tình hình thú y 11

IV. Đánh Giá Chung 15

1. Thuận lợi 16

2. Khó khăn 16

PHẦN II NỘI DUNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT 17

I. Nội Dung 17

1. Nội dung phục vụ ngành chăn nuôi. 17

2. Nội dung phục vụ ngành thú y 17

II. Kết quả phục vụ sản xuất 17

1. Nội dung phục vụ ngành chăn nuôi 17

2. Nội dung phục vụ ngành thú y 29

IV. Kết luận và đề nghị 38

1. Kết luận 38

2. Đề nghị 39

PHẦN III CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 40

I. Đặt Vấn Đề 41

II. Mục Đích Và Yêu Cầu Của Đề Tài 42

1. Mục Đích 42

2. Yêu cầu 43

III. Cơ Sở Khoa Học Của Đề Tài 43

1. Một số đặc điểm sinh lý của lợn con: 43

2. Nguyên nhân gây bệnh phân trắng ở lợn con: “Colibacillosis” 47

2.1. Do sữa mẹ và quá trình chăm sóc 47

2.2. Yếu tố môi trường và chăm sóc lợn con: 48

2.3. Yếu tố vi khuẩn 49

3. Đại cương về vi khuẩn Eschieriachia (E.coli): 51

3.1. Hình thái và nhuộm màu vi khuẩn E.coli: 51

3.2. Đặc tính nuôi cấy 52

3.3. Đặc tính sinh vật, hóa học 52

3.4. Cấu trúc kháng nguyên của vi khuẩn E.coli 53

3.5. Sức kháng của mầm bệnh 55

3.6. Độc tố 55

3.7. Ngoại độc tố 56

4. Cân bằng của bệnh 56

5. Đường nhiễm bệnh 57

6. Nguyên nhân gây bệnh 57

6.1.Nguyên nhân nguyên phát 57

6.2. Nguyên nhân thứ phát 57

7. Cơ chế sinh bệnh 59

8. Triệu chứng lâm sàng 60

9. Sự tiến triển của bệnh Colibacillosis 62

10. Bệnh tích 62

11. Biện pháp phòng và trị bệnh 63

11.1. Biện phấp phòng bệnh: 63

11.2. Biện pháp trị bệnh 64

IV. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 66

1. Tình hình nghiên cứu trong nước 66

2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài 70

V. Đối tượng- Vật liệu – Nội dung và phương pháp nghiên cứu 71

1. Đối tượng nghiên cứu 71

2. Vật liệu nghiên cứu 71

3. Nội dung nghiên cứu 71

4. Phương pháp nghiên cứu 72

5. Phương pháp xử lý số liệu 74

VI. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 74

1. Tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con qua từng lần theo dõi 74

2. Kết quả sử dụng thuốc điều trị bệnh phân trắng lợn con 80

VII. Kết luận và đề nghị 83

1. Kết luận 83

 

doc87 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2860 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại trạm thú y Cao Lộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại trạm thú y Cao Lộc.doc
Tài liệu liên quan