Báo cáo Thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị

MỤC LỤC

Lời mở đầu 2

Phần I : Thực tập chung 3

Chương I: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM QL & ĐH GT ĐÔ THỊ 3

1.1 Giới thiệu chung 3

1.2 Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm 3

1.2.1 Chức năng 4

1.2.2 Nhiệm vụ 4

1.3 Các dự án đã thực hiện 5

1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức 6

1.4.1 Sơ đồ tổ chức 6

1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 7

Chương II: HIỆN TRẠNG VTHKCC Ở HÀ NỘI

2.1 Về hình dạng và cơ cấu mạng lưới tuyến 12

2.2 Hiện trạng về cơ sở hạ tầng 14

2.3 Hiện trạng về phương tiện 17

2.4 Công tác quản lý, vận hành 18

2.5 Kết quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt qua một số năm 18

2.6 VTHKCC bằng Taxi ở Hà Nội 19

Chương III: NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2007 20

PHẦN II: PHẦN THỰC TẬP RIÊNG 31

Kết luận 36

 

doc38 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2888 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc).doc
Tài liệu liên quan