Báo cáo Thực Tập Tổng Hợp tại công ty cổ phần thương mại - Xuất nhập khẩu Hồng Hà

CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

I -Tổng quan về Công ty cổ phần Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà.

1 . Lịch sử hình thành phát triển của Công ty .

2. Nhiệm vụ .

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK HỒNG HÀ

I.Thực trạng đầu tư hiệu quả của công ty .

1. Nhân sự cho hoạt động đầu tư

2. Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư qua các năm .

3. Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu tư .

4. Nội dung đầu tư của công ty

5. Hoạt động đầu tư công ty .

II. Kết quả và hiệu quả đầu tư của công ty cổ phần tm-xnk hồng hà

1. Kết quả của hoạt động đầu tư .

2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK HỒNG HÀ

I - Định hướng đầu tư và SXKD của Công ty trong những năm tới

1. Mục tiêu và định hướng phát triển .

 

2. Định hướng đầu tư phát triển .

 

II. Một số giải pháp đầu tư góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà

1. Đầu tư vào máy móc thiết bị .

2. Đầu tư vào nguồn lao động

3. Đầu tư vào chế biến nông sản

4. Đầu tư vào nguyên vật liệu

III. Một số giải pháp Nâng cao hiệu quả đầu tư tại công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà

1. Tăng cường công tác

2. Đối với công tác lập dự án đầu tư .

3. Đối với công tác thẩm định dự án .

IV. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà

1 - Tìm kiếm và mở rộng thị trường: .

2 - Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

KẾT LUẬN

 

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2525 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực Tập Tổng Hợp tại công ty cổ phần thương mại - Xuất nhập khẩu Hồng Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo Cáo Thực Tập Tổng Hợp tại công ty cổ phần thương mại - xuất nhập khẩu Hồng Hà.DOC