Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y

MỤC LỤC

Đặt vấn đề 1

Phần I Điều tra cơ bản 3

I/ Điều tra tự nhiên 3

1. Địa hình 3

2. Địa lý 4

3. Khí hậu 5

4. Đất đai 5

II. Về điều kiện xã hội 6

1. Dân số 6

2. Kinh tế 7

3. Tình hình an ninh, chính trị, văn hóa 9

III, Về tình hình chăn nuôi 11

1. Chăn nuôi trâu bò 12

1.1. Nguồn thức ăn 13

1.2. Về giống 14

1.3 Chuồng trại và vệ sinh chăm sóc 15

2. Chăn nuôi lợn 16

2.1. Nguồn thức ăn 16

2.2. Giống 18

2.3. Chuồng trại 19

3. Chăn nuôi gia cầm 21

4. Chăn nuôi các loại vật nuôi khác như ngựa, chó, ngỗng, gà tây, thỏ. 22

5.Kết luận 23

IV.Tình hình thú y 24

1.Mạng lưới thú y cơ sở(Xã Hồng Thái-Việt Yên). 24

2. Tình hình dịch bệnh hàng năm và các bệnh xảy ra ở cơ sở. 24

3. Tình hình phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và kết quả tiêm phòng: 26

Phần II Phục vụ sản xuất 29

I. Công tác chăn nuôi 29

1.Về kỹ thuật chăn nuôi: 29

1.1.Chăn nuôi lợn thịt. 30

1.2. Chăn nuôi lợn nái sinh sản 32

2. Về thức ăn : 36

3. Giống. 41

3.1. Chọn giống gia cầm: 41

3.2. Chọn giống cho Bò: 42

3.3 Chọn giống lợn: 43

4. Về thụ tinh nhân tạo: 44

A. Bệnh ở trâu bò. 45

A1, Bệnh tiêu chảy. 45

A2, Bệnh tụ huyết trùng. 46

A3, Bệnh chướng hơi dạ cỏ. 47

A4, Bệnh viêm tử cung ở bò. 48

A.5, Bệnh sán lá gan. 49

A.6, Bệnh sát nhau ở bò. 49

B. Bệnh ở lợn. 50

B.1, Bệnh tiêu chảy: 50

B.2, Bệnh tụ huyết trùng. 51

B.3, Bệnh đóng dấu lợn. 52

B.4, Bệnh lợn cơn ỉa phân trắng. 53

B.5, Bệnh sưng mặt, phù đầu lợn con. 54

B.6, Bệnh giun đũa lợn. 55

B.7, Bệnh viêm phế quản phổi. 55

B.8, Bệnh viêm tử cung ở lợn nái. 56

C. Bệnh ở chó. 57

C.1, Bệnh ghẻ. 57

C.2, Bệnh giun đũa. 58

III/ kết luận và đề nghị. 63

1- Kết luận: 63

2- Đề nghị: 63

 

doc67 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 26980 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành chan nuôi thú y.doc
Tài liệu liên quan