Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Công Ty Đóng Tàu Và Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn

NỘI DUNG THỰC TẬP

1) Tìm hiểu các bản vẽ kỹ thuật (hoặc các loại bản vẽ: bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công)

2) Lập qui trình thi công cho 1 sản phẩm , qui thình thi công cho 1 tổng đoạn ( phân đoạn ) trong công trình thiết kế

3) Khảo sát phương tiện cần sửa chữa , lên kế hoạch sửa chữa , nghiệm thu sản phẩm

4) Lập dự toán đóng mới hoặc dự toán sửa chữa cho 1 con tàu cụ thể

5) Tìm hiểu cách tổ chức 1 phòng kỹ thuật , một cơ quan thiết kế , một cơ quan nghiên cứu hoặc 1 bộ phận kiểm tra

6) Tìm hiểu cách lập hồ sơ công trình thiết kế

7) Tập xây dựng phương án thiết kế và phân tích để chọn phương án thiết kế nếu nơi thực tập cho phép

8) Tìm hiểu các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thiết kế 1 con tàu

 

doc35 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2834 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Công Ty Đóng Tàu Và Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty Đóng Tàu Và Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn.doc