Báo cáo Trang web quản lý và tra cứu điểm thi trong trường Đại học

Mục lục

Phần 1. Giới thiệu 1

1.1.Tình hình thực tế. 1

1.2. Mục đích của hệ thống 1

Phần 2. Phân tích hệ thống 1

2.1.Phát biểu yêu cầu 1

2.2.Phân tích chức năng: 1

2.2.1.Chức năng người dùng: 2

2.2.2.Chức năng quản trị 2

2.3.Cấu trúc hệ thống 2

2.4.1.Xác định các tác nhân của hệ thống: 3

2.4.2.Xác định các ca sử dụng: 5

2.5.Xây dựng biểu đồ lớp thực thể của hệ thống 9

Phần 3. Thiết kế hệ thống 10

3.1.Mô tả cơ sở dữ liệu 10

3.2.Giao diện chương trình 10

3.2.1.Đối với admin hệ thống 10

3.2.2.Quản lý điểm 15

3.2.3.Đối với người dùng thông thường 16

Phần 4. Kết luận 19

4.1.Các mục tiêu đã đạt được 19

4.2.Hướng phát triển 19

Phụ lục.Phân công và đánh giá công việc 20

 

 

doc24 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Trang web quản lý và tra cứu điểm thi trong trường Đại học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÀI TẬP LỚN MÔN “THIẾT KẾ WEB” Nhóm 5 lớp K50A2 Tóan tin ứng dụng Tên đề tài: Trang web quản lý và tra cứu điểm thi trong trường Đại học. Người hướng dẫn:Thạc sĩ Bùi Vũ Anh. Người thực hiện: 1. Nguyễn Thị Minh Thúy minhthuybn@gmail.com 01235852442 2. Cầm Tuấn Anh 3.Nguyễn Minh Huyền 4.Lưu Thị Thu Huyền 5.Trần Bích Ngọc 6.Bùi Thị Thoa 7.Đặng Thị Toan Hà Nội - 2008 Mục Phần 1. Giới thiệu 1.1.Tình hình thực tế. Nhìn vào thực trạng hiện nay mỗi sinh viên đều không nhớ rõ được hết điểm các môn của mình,hầu hết các bạn chỉ cần quan tâm xem từng môn học nàomình có qua hay không mà không cần biết cụ thể điểm của mình ra sao.Qua những khảo sát tình hình thực tế tại lớp K50A2 khoa Tóan Cơ Tin học cho thấy hầu hết các thành viên trong lớp đều không nhớ điểm tổng kết của mình,không nhớ môn học mình phải thi lại(học lại) là bao nhiêu trình… ,do đó đôi khi xảy ra sai xót trong việc thi lại ,học lại của sinh viên. 1.2. Mục đích của hệ thống Xây dựng một trang web tra cứu và quản lý điểm của các sinh viên Khoa Toán_Cơ _Tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Trang web sẽ tự động đưa ra danh sách học lại và thi lại của mỗi lớp ,đưa ra kết quả học tập của mỗi sinh viên trong lớp. Quản lý được mọi thông tin về điểm của lớp. Phần 2. Phân tích hệ thống 2.1.Phát biểu yêu cầu Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý điểm thi học kỳ của sinh viên trong khoa Toán_Cơ _Tin trực thuộc trường đại học Khoa học Tự nhiên Mô tả về tổ chức như sau: một khoa trong trường đại học quản lý các sinh viên theo khóa K50, K51,K52… trong mỗi khóa thì lại được chia làm nhiều lớp: K0A2, K20A3, K50A1,…mỗi lớp thì gồm có ít nhất 20 sinh viên và nhiều nhất là 75 sinh viên Khoa quản lý thông tin sinh viên theo lớp và theo mã sinh viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt các sinh viên với nhau, ngoài ra, hệ thống quản lý điểm quản lý thêm thông tin: họ, tên, ngày sinh của sinh viên. Thông tin lớp: tên lớp, thuộc khóa nào. Việc quản lý thông tin điểm của sinh viên như sau: điểm của sinh viên được tính theo các môn học Môn học có các thông tin: Tên môn học, số đơn vị học trình Điểm thi có các thông tin sau: mã môn học ,điểm của môn học nào, của sinh viên nào, lần 1, lần 2,học kì nào ? 2.2.Phân tích chức năng: Yêu cầu xây dựng hệ thống với hai chức năng chính : chức năng người dùng và chức năng quản trị. 2.2.1.Chức năng người dùng: Người dùng là sinh viên,giáo viên,phụ huynh… ,là những người có nhu cầu xem thông tin điểm của các sinh viên Họ chỉ có quyền xem điểm ,tìm kiếm điểm của các sinh viên theo họ tên,theo khóa,theo lớp ,tìm các sinh viên phải học lại ,thi lại…Ngoài ra khi tìm kiếm điểm thì phải tạo 1 tài khoản để đăng nhập . Xem thông tin các lớp trong khoa,có bao nhiều lớp ,mỗi lớp có bao nhiêu sinh viên. 2.2.2.Chức năng quản trị · Có 3 nhóm vai trò: quản trị viên, quản lý viên- họ phải đăng nhập vào hệ thống để sử dụng chức năng quản trị,người dùng phải tạo 1 tài khoản riêng để tìm khiếm điểm · Quản trị viên có tất cả các quyền như người dùng bình thường · Quản trị viên được quyền tạo, thay đổi, xóa thông tin các lớp học · Quản trị viên được quyền tạo, thay đổi, xóa thông tin các sinh viên · Quản lý viên được quyền tạo, thay đổi, xóa điểm của các sinh viên · Lưu ý, khi xóa thông tin 1 khóa thì phải xóa tất cả các lớp, sinh viên thuộc khóa đó. Khi xóa một lớp thì xóa tất cả thông tin các sinh viên thuộc lớp đó · Quản trị viên có tất cả các quyền của quản lý viên nhưng ngược lại thì không 2.3.Cấu trúc hệ thống Phần đầu trang (banner quảng cáo trang web) Danh mục tra cứu: Xem thông tin lớp học Xem thông tin môn học Xem thông tin sinh viên Tìm kiếm điểm Danh mục tin tức: Tin thời sự Tin tuyển sinh Tin trường lớp Liên hệ Quảng cáo Giới thiệu các thông tin về khoa Tóan_Cơ_Tin học Nội dung chính của trang web Góc đăng nhập quản trị Phần quảng cáo, link tới các trang web khác Phần cuối trangCác thông tin liên quan đến bản quyền,liên hệ.. 2.4.Xây dựng biểu đồ ca sử dụng Use Case của hệ thống 2.4.1.Xác định các tác nhân của hệ thống: Tác nhân Các ca sử dụng nghiệp vụ Kết quả đem lại Quản trị viên Creat Student Lưu tất cả thông tin về sinh viên mới vào hệ thống. Edit Student Lưu thông tin mới về sinh viên cần sửa chữa. Delete Student Xóa thông tin các sinh viên đã được chọn khỏi hệ thống. Search Student Info Hiện thị danh sách sinh viên thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm lên màn hình và in danh sách. Creat Subject Lưu tất cả thông tin về môn học mới vào hệ thống. Edit Subject Lưu thông tin mới về môn học cần sửa chữa.kết quả. Delete Subject Xóa thông tin các môn học đã được chọn khỏi hệ thống Search Subject Hiện thị danh sách môn học thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm. Creat Class Nhập thông tin của lớp học Edit Class Lưu thông tin mới về lớp học cần sửa chữa. Delete Class Xóa các lớp học đã được chọn khỏi hệ thống View Class Xem điểm các lớp học đã được chọn. Manager (Quản lý viên) Creat Mark Nhập thông tin về điểm của các sinh vên đã chọn Edit Mark Lưu thông tin mới về điểm cần sửa chữa. Delete Mark Xóa thông tin các khóa học đã được chọn khỏi hệ thống Search Mark Hiện thị danh sách khóa học thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm lên màn hình và in danh sách Khách View Class Info View Mark Search Student Ngòai các chức năng thông thường của Khách là xem thông tin lớp học,xem điểm ,tìm kiếm thông tin sinh viên, Quản lý viên có quyền quản lý các thông tin liên quan điểm của sinh viên Người Quản trị viên có chức năng quản lý các thông tin liên quan đến lớp học,sinh viên,môn học. Để thực hiện chức năng quản trị ,quản lý viên và quản trị viên bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống.Người dùng với tư cách là Khách cũng phải đăng nhập hoặc đăng kí thành viên để xem được điểm. 2.4.2.Xác định các ca sử dụng: 1.Gói quản lý lớp học(manage class) uc 5.Creat class :thêm lớp học mới. uc 6.Edit class :sửa chữa thông tin lớp học uc 7.Delete class:xóa thông tin lớp học. uc 8.Search class info :tìm kiếm thông tin lớp học 3.Gói quản lý sinh viên (manage student) uc 9.Creat student :thêm sinh viên mới uc 10.Edit student :sửa thông tin về sinh viên uc 11.Delete student :xóa thông tin về sinh viên uc 12.Search student info:tìm kiếm thông tin về sinh viên 4.Gói quản lý môn học(manage subject) uc 13.Creat subject :thêm môn học mới uc 14.Edit subject :sửa thông tin về môn học uc 15.Delete subject :xóa thông tin môn học uc 16.Search subject :tìm kiếm thông tin về môn học. 5.Gói quản lý điểm(manage mark) uc 17.Creat mark :nhập điểm uc 18.Edit mark:sửa điểm uc 19.Delete mark :xóa điểm uc 20.View mark :xem điểm 6.Gói đăng nhập uc 21.Login :đăng nhập vào hệ thống 2.5.Xây dựng biểu đồ lớp thực thể của hệ thống Trong các lớp ứng của viên, ta nhận thấy giữa các lớp Guests, Managers, Admin có mối quan hệ kế thừa, và sự có mặt của các lớp này trong hệ thống là không rõ ràng, bằng quá trình khái quát hóa, ta xây dựng lại các lớp này như sau: Một user sẽ đóng 1 nhóm vai trò: admin, manager hay guest, một vai trò sẽ được phân cho một số quyền (right), một quyền chỉ thuộc 1 nhóm vai trò, các vai trò có quan hệ kế thừa : admin kế thừa manager, manager kế thừa guest => các quyền của chúng được kế thừa. Phần 3. Thiết kế hệ thống 3.1.Mô tả cơ sở dữ liệu 3.2.Giao diện chương trình 3.2.1.Đối với admin hệ thống a.Đăng nhập hệ thống với quyền admin b.Thực hiện các chức năng quản trị c.Quản trị người dùng Thêm người dùng mới Danh sách người dùng Thêm môn dạy học cho quản lý viên d.Quản lý sinh viên Thêm sinh viên mới Tìm kiếm sinh viên e. Quản lý lớp học e.Quản lý môn học Thêm môn học mới Tìm kiếm môn học 3.2.2.Quản lý điểm a.Đăng nhập hệ thống với quyền Quản lý viên để có thể chấm điểm những môn mình dạy b.Xem danh sách các sinh viên mình dạy và chấm điểm 3.2.3.Đối với người dùng thông thường a.Xem thông tin lớp b.Xem thông tin môn học c.Xem thông tin sinh viên d.Đăng kí thành viên hoặc đăng nhập hệ thống để xem được điểm Đăng kí thành viên Xem điểm Phần 4. Kết luận 4.1.Các mục tiêu đã đạt được Thiết kế được trang web xem điểm thi với đầy đủ các tính năng cơ bản :quản trị lớp học ,sinh viên,môn học ,điểm Trang web dễ sử dụng 4.2.Hướng phát triển Có thể dùng để tra cứu và quản lý điểm thi của tất cả các khoa trong trường ,cũng như các khoa trong các trường đại học khác Hoàn thiện thêm các chức năng liên hệ ,hỗ trợ trực tuyến để phục vụ Phụ lục.Phân công và đánh giá công việc ``` Người phụ trách Tuần 28/1—3/11 Tuần 3/11-11/11 Đánh giá Tìm hiểu về HTML và javascirpt Cầm Tuấn Anh 9 Tìm hiểu về framework Joomla.Viết giao diện gới thiệu trang web Tìm hiểu về framework Joomla Trần Bích Ngọc 8 Tìm hiểu về cơ sở dữ lieu Mysql trong joomla Tìm hiểu về HTML và javascirpt Lưu Thị Thu Huyền 9 Tìm hiểu về framework Joomla.Viết giao diện xem Điểm Tìm hiểu về HTML và javascirpt Nguyễn Minh Huyền 8 Tìm hiểu về framework Joomla.Viết giao diện xem Thong tin sinh viên Tìm hiểu về framework Joomla Bùi Thị Thoa 9 Tìm hiểu về cơ sở dữ lieu Mysql trong joomla.Viết Giao diện trang giới thiệu Tìm hiểu về HTML và javascirpt Đặng Thị Toan 8 Tìm hiểu về framework Joomla.Viết giao diện xem Thong tin khóa học Tìm hiểu về HTML và javascirpt Nguyễn Thị Minh Thúy 8 Tìm hiểu về cơ sở dữ lieu Mysql trong joomla Công việc Người phụ trách 2Tuần 24/11-8/12 3Tuần 9/12-5/1 Đánh giá Tìm hiểu về php Cầm Tuấn Anh Nguyễn Thị Minh Thúy Đặng Thị Toan 9.2 Thực hiện module liên quan đến quản trị hệ thống 9.5 9.3 Tìm hiểu về php và javascript Trần Bích Ngọc 9.3 Thực hiện module quản lý lớp học và module đăng nhập ,đăng kí thành viên Tìm hiểu về php và mysql Lưu Thị Thu Huyền 9.5 Thực hiện module quản trị điểm Tìm hiểu về php và mysql Nguyễn Minh Huyền 9.3 Thực hiện module quản lý sinh viên Tìm hiểu về php và mysql Bùi Thị Thoa 9.5 Thực hiện module quản lý Môn học

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrang web quản lý và tra cứu điểm thi trong trường Đại học.doc