Bộ đề thi và đáp án môn Sinh học 11 nâng cao - Trường THPT Chu Văn An

Câu 1 : 1 phân tử glucôzơ khi hô hấp hiếu khí giải phóng ra:

A. 32ATP B. 40ATP C. 30ATP D. 38 ATP

Câu 2 : Ở thú, trung khu hô hấp nằm ở:

A. Tuỷ sống B. Hành não và cầu não C. Mũi D. Phổi

Câu 3 : Hướng động âm là:

A. Sự vận động sinh trưởng của thực vật hướng tới nguồn kích thích

B. Sự vận động sinh trưởng của thực vật theo hướng tránh xa nguồn kích thích

C. Sự vận động sinh trưởng của thực vật không xác định theo hướng của tác nhân kích thích

D. Cả a, b và c sai

Câu 4 : Con đường vận chuyển nước ở thân có những đặc điểm gì?

A. Nước được vận chuyển theo mạch gỗ B. Chiều dài cột nước phụ thuộc vào chiều dài thân cây

C. Cả a và b D. Cả a và b đều sai

Câu 5 : Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?

A. Chu trình Crep B. Khử axit piruvic thành axit lactic

C. Chuỗi chuyền êlectron D. Đường phân

Câu 6 : Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và các chất khoáng hoà tan phải đi qua:

A. Tế bào nhu mô vỏ B. Tế bào lông hút C. Tế bào nội bì D. Khí khổng

Câu 7 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?

A. Tham gia hô hấp B. Dự trữ

C. Thoát vào khí quyển D. Tham gia tạo vật chất hữu cơ

Câu 8 : Nồng độ Ca+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ chủ động B. Hấp thụ thụ động C. Khuếch tán D. Thẩm thấu

Câu 9 : Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3:

A. Tận dụng được nồng độ CO2 B. Tận dụng được ánh sáng cao

C. Không có hô hấp sáng D. Nhu cầu nước thấp

Câu 10 : Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi

A. Bón phân cho cây B. Tưới nước cho cây

C. Đưa cây ra ngoài sáng D. Đưa cây vào bóng tối

Câu 11 : Các dạng nitơ cung cấp cho thực vật được hình thành từ:

A. Sự biến đổi từ nitơ phân tử trong khí quyển bằng con đường ôxi hoá và con đường khử

B. Sự phân giải các hợp chất hữu cơ của vi sinh vật đất

C. Lượng phân bón hằng năm

D. Cả a, b và c

 

doc8 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 8097 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi và đáp án môn Sinh học 11 nâng cao - Trường THPT Chu Văn An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSinh- Bộ đề+ĐA thi kì I-11NC.doc
Tài liệu liên quan