Chọn đúng hình và ảnh con vật

(Bản scan)

Finding the big thing

What is the biggest thing you can see in the maze?

Trace through the maze to get to the biggest thing.

pdf48 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2557 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chọn đúng hình và ảnh con vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChọn đúng hình và ảnh con vật.pdf
Tài liệu liên quan