Đồ án Khảo sát cân bằng nhiệt động cơ diesel sông công dsc-80

MỤC LỤC

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Chương 1: Đặc điểm kết cấu động cơ DSC-80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1. Các đặc tính cơ bản của động cơ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2. Kết cấu một số hệ thống và cụm chính của động cơ DSC-80. . . . . . . . . . .4

1.2.1. Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền (CCKTTT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.2.1.1, Nhóm chi tiết cố định. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.2.1.2. Nhóm chi tiết chuyển động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.2. Cơ cấu phối khí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2.3. Hệ thống làm mát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

1.2.4. Hệ thống bôi trơn động cơ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1.2.4. Hệ thống cung cấp nhiên liệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Chương 2: Cơ sở lý thuyết của bài toán cân bằng nhiệt . . . . . . . . . . . . . .22

2.1. Mục đích, ý nghĩa của bài toán cân bằng nhiệt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2. Phương trình cân bằng nhiệt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2.2.1. Nhiệt lượng tương đương với công có ích của động cơ. . . . . . . . .25

2.2.2. Nhiệt lượng tổng cộng tiêu hao trong 1 giây. . . . . . . . . . . . . . . . .25

2.2.3. Nhiệt lượng toả ra cho nước làm mát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.4. Nhiệt lượng do khí thải mang ra ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.5. Nhiệt lượng mất mát do nhiên liệu cháy không hoàn toàn. . . . . . 27

2.2.6. Nhiệt lượng toả ra cho dầu bôi trơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

2.3. Các đại lượng cần đo để giải quyết bài toán cân bằng nhiệt. . . . . . . . . . .32

Chương 3: Thực nghiệm khảo sát cân bằng nhiệt động cơ DSC-80. . . . . 34

3.1. Mục đích, chế độ và đối tượng thử nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.1.1. Mục đích thử nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.1.2. Chế độ thử nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.1.3. Đối tượng thử nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2. Trang thiết bị phục vụ quá trình nghiên cứu thực nghiệm. . . . . . . . . . . . 35

3.2.1. Sơ đồ bố trí động cơ và các trang thiết bị thử nghiệm. . . . . . . . . .35

3.2.2. Bệ thử KI-2139B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2.3. Thiết bị đo tiêu thụ nhiên liệu AVL Fuel Balance 733S. . . . . . . . 37

3.3. Kết quả đo các thông số phục vụ khảo sát cân bằng nhiệt động cơ DSC-80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

3.3.1. Kết quả đo các thông số vận hành của động cơ. . . . . . . . . . . . . . .45

3.3.2. Kết quả đo mức tiêu thụ nhiên liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

3.3.2. Kết quả đo mức tiêu thụ khí nạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

3.4. Khảo sát cân bằng nhiệt động cơ DSC-80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.4.1. Các vấn đề chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.4.2. Chương trình tính toán cân bằng nhiệt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.4.3. Kết quả tính toán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

3.4.3. Đánh giá kết quả khảo sát cân bằng nhiệt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Kết luận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phụ lục 1: Chương trình tính toán khảo sát cân bằng nhiệt động cơ DSC-80

 

doc19 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Khảo sát cân bằng nhiệt động cơ diesel sông công dsc-80, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 1-DATN_Dat_Xe 38.doc
 • docA0-So do bo tri cac thiet bi thuc nghiem+nguyen ly tbi AVL.doc
 • docBIA LOT-DATN.doc
 • docBIA NGOAI-DATN.doc
 • mcdCBN-DSC-80.MCD
 • docCHUONG 2-DATN_Dat_Xe 38.doc
 • docCHUONG 3-DATN_Dat_Xe 38.doc
 • dwgmat cat ngangDSC-80.dwg
 • docMUC LUC-DATN_Dat_Xe 38.doc
 • docPhu luc-DATN_Dat_Xe 38.doc
 • docTong hop TM-DATN_Dat_Xe 38.doc